Steeds meer kinderen in kansarme gezinnen

Het aantal kinderen dat in kansarme gezinnen geboren wordt, stijgt in Eeklo. Gemiddeld gaat het om 16,8 procent van de kinderen.

De stijging van 14,6 naar 16,8 procent is in Eeklo te wijten aan het gestegen aantal geboortes in gezinnen met een migratieachtergrond. "Er is ook een stijging van het aantal gezinnen met jonge kinderen met een migratieachtergrond", zegt OCMW-voorzitter Danny Smessaert (CD&V+). "De kwetsbare gezinnen met een migratieachtergrond zijn afkomstig uit Syrië, Afghanistan en Kosovo. We willen deze groep kwetsbare gezinnen extra steunen. Met het project 'Het Jonge Kind... Eeklo schakelt naar de toekomst!' willen we die mensen bereiken en hen het aanbod hulp leren kennen waarvan ze kunnen genieten. Ook in kwetsbare gezinnen moeten de kinderen kunnen opgroeien in een gezonde, veilige en prikkelende omgeving. Er worden ook speel- en ontmoetingsactiviteiten gepland. Zo kunnen die mensen elkaar ontmoeten en worden ze ook een beetje uit hun sociaal isolement gehaald", aldus de OCMW-voorzitter. (JSA)