Stad rouwt om Alfons Coppieters (92)

EREBURGEMEESTER DRUKTE 40 JAAR ZIJN STEMPEL OP STAD

Het statieportret van Fons Coppieters als burgemeester, eind jaren zeventig en begin jaren tachtig.
Repro JSA Het statieportret van Fons Coppieters als burgemeester, eind jaren zeventig en begin jaren tachtig.
Ereburgemeester Alfons Coppieters uit Eeklo is overleden. De man werd 92 jaar. Van 1953 tot 1988 zat hij in de politiek, zowel in Eeklo als in Brussel.

Fons Coppieters werd eigenlijk in Zele geboren, op 16 februari 1924. Hij kwam in 1947 als verbondssecretaris van het ACW naar Eeklo. Bij dat ACW heeft hij veertig jaar lang niet alleen syndicale opdrachten gedaan, maar ook mee aan de wieg gestaan van de KWB, VDK, DVV en Vakantiegenoegens. Zes jaar later, in 1953, stapte Coppieters in de politiek en werd hij gemeenteraadslid voor de toenmalige CVP. In 1957 werd hij al even schepen van de stad. Hij was ook een tijd waarnemend burgemeester door het overlijden van burgemeester Maurice Goethals, om dan definitief de burgemeesterssjerp over te nemen van 16 maart 1977 tot 31 december 1988.


"Veel dingen die vandaag in Eeklo heel vertrouwd zijn, komen van de hand van mijn voorganger Fons Coppieters", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+), die de familie gisteren persoonlijk ging condoleren. "Als schepen van openbare werken stond hij in voor de afbraak van 53 oorlogsbunkers waarmee hij 19 kilometer verharde wegen aanlegde. De verkavelingen Zandvleuge en Vrombautstraat zijn van zijn hand, net als de bouw en opening van het zwembad in 1967, de bouw van de stedelijke academies, de sporthal, de brandweerkazerne, de bibliotheek en de school voor buitengewoon lager onderwijs. Hij was ook de man die de villabouw in Het Leen tegenhield en er voor zorgde dat de provincie het kon aankopen als natuurdomein."


Van 1977 tot 1985 was hij volksvertegenwoordiger voor de CVP in de Kamer. Hij was er een tijd lang voorzitter van de Commissie Infrastructuur. In het Meetjesland was hij ook de oprichter en eerste voorzitter van afvalmaatschappij IVM. Hij maakte dus een einde aan de traditie van het afval zomaar te storten. Van 1970 tot 1988 was Coppieters ook de man van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen, waar hij in die tijd voor 4.000 mindervermogenden een passende huisvesting realiseerde.

Alfons Coppieters, zo'n twee jaar geleden, met zijn dochters Brigitte en Christine.
JSA Alfons Coppieters, zo'n twee jaar geleden, met zijn dochters Brigitte en Christine.

Politieke patriarch

"Fons Coppieters was 40 jaar lang de onbetwiste politieke patriarch van onze stad en streek: als schepen, burgemeester, volksvertegenwoordiger, ACW-verbondssecretaris en voorzitter van intercommunale samenwerkingen", zegt Koen Loete. "Met een sterk leiderschap was hij het boegbeeld en de vlaggendrager voor de sociale en politieke beweging. Hij zette zijn talenten om in daden. Fons Coppieters was een sociaal bewogen politicus. Iedereen kreeg van hem gelijke kansen. Een man met een visie en een missie, die Eeklo als centrumstad uitbouwde. Een beleidsman met een gewaardeerde dossierkennis en leiderschapskwaliteiten. Daarenboven was hij ook een zeer begaafde redenaar."

Rouwregister

Fons laat twee dochters na, Brigitte en Christine. In 1995 werd hij weduwnaar toen zijn echtgenote Alberta Dysserinck overleed. De uitvaart vindt plaats op zaterdag 10 september om 11 uur in de Sint-Vincentiuskerk van Eeklo. De ereburgemeester kan begroet worden in de rouwkapel op het stadhuis, op zaterdag tussen 10 en 10.45 uur. Op het stadhuis kan vanaf morgen donderdag ook een rouwregister ondertekend worden. Inwoners hebben nog tot zaterdag 12.30 de tijd om dit rouwregister te ondertekenen.