Speelpleinen ook voor kinderen met beperking

Eeklo gaat een kwart van het budget voor de gemeentelijke speelpleinen investeren in aanpassingen om zoveel mogelijk speelpleintjes inclusief te maken. Dat zorgt er voor dat ook kinderen met een beperking er kunnen spelen. Luc Vandevelde (SMS) vroeg naar een stand van zaken. "We hebben al langer de intentie om in te zetten op inclusieve speelpleinen, waar ook kinderen met een beperking zich kunnen uitleven", zegt schepen Bob D'haeseleer (Groen). "Door onderbezetting op onze jeugddienst heeft alles wat langer geduurd dan gehoopt. We leggen een kwart van het speelpleinbudget aan de kant voor de inclusieve werking. Je zal de komende tijd dus heel wat zien veranderen." (JSA)