Ereburgemeester nieuwe voorzitter Aquafin

Erik Matthijs.
Foto JSA Erik Matthijs.
Erik Matthijs uit Eeklo, ereburgemeester en voormalig Vlaams volksvertegenwoordiger, is verkozen tot voorzitter van de raad van bestuur van waterzuiveraar Aquafin.

Erik Matthijs was al vijf jaar lid van de Raad Van Bestuur en al voorzitter van het Auditcomité van de nv Aquafin. "Mijn voorzitterschap is een grote verantwoordelijkheid voor een maatschappij die aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement verantwoording moet afleggen", zegt Erik Matthijs. "We moeten dat doen over de vooruitgang van de sanering van het Vlaamse oppervlaktewater, om op die manier aan de Europese regels te voldoen. We werken samen met meer dan 90 Vlaamse gemeenten, werken met duizend personeelsleden en investeren 250 miljoen euro per jaar in waterzuiveringsinfrastructuur. Daarnaast zijn er 200 miljoen euro werkingskosten", zegt Matthijs. "De verloning hangt af van het aantal vergaderingen per jaar, maar schommelt voor de voorzitter rond 15.000 euro bruto per jaar. Daar gaat zowat de helft af. Het eindresultaat is dus een peulschil van wat voorzitters van raden van bestuur van grote bedrijven zoals Bekaert hebben."


Erik Matthijs kent de materie goed. In het Vlaams Parlement was hij tussen 2000 en 2009 lid van de Commissie Leefmilieu en hield hij zich bezig met de drinkwaterproblematiek en de afvalwaterzuivering. Eind 2004 werkte hij mee aan de hervorming van de watersector op het kabinet van de toenmalige Minister van Leefmilieu, Kris Peeters. (JSA)