Gemeente koopt huis én tuin voor bouw gymhal

Het gemeentebestuur heeft een akkoord gesloten met de bewoners van een huis aan het sportcomplex Rooienberg met de bedoeling de nieuwe gymhal in een deel van de tuin neer te poten. De piste-Norbertijnerlei lijkt zo van tafel.

Op vraag van het gemeentebestuur onderzocht intercommunale IGEMO de afgelopen maanden of de bouw van een nieuwe gymhal aan sportcomplex Rooienberg mogelijk is. Een locatie aan de Norbertijnerlei stuitte op protest van de buurtbewoners. Gisteravond stonden de resultaten van IGEMO's onderzoek, vijf mogelijke locaties aan Rooienberg, op de agenda van de gemeenteraad.

Andere locaties van tafel

"Tijdens de raadscommissie werden de locaties vier en vijf, allebei achter het zwembad, positief onthaald. Hiervoor moeten we wel de tuin van een aanpalende woning innemen. Ik kan meedelen dat we vandaag tot een akkoord zijn gekomen met de eigenaars" sprak sportschepen Sofie Joosen (N-VA) de raad toe. "Bij de volgende gemeenteraad komt de aankoop van de grond en het huis ter stemming. Eens goedgekeurd, worden pistes vier en vijf verder onderzocht. Alle andere mogelijke locaties voor de gymhal vegen we dan van tafel."


Hoeveel de gemeente zal betalen voor de woning en de tuin, wordt op de raad van volgende maand duidelijk. "We baseren ons op het schattingsverslag", zegt Joosen. "De bewoners hebben een levenslang vruchtgebruik en we zullen nu alleen een deel van de tuin innemen. De woning werd mee aangekocht met het oog op een toekomstige uitbreiding van het sportcomplex. Bovendien was het voor de eigenaars interessanter om tuin en woning als één geheel te verkopen."


Einde verhaal dus voor een gymhal aan de Norbertijnerlei, tot vreugde van de vele buurtbewoners die gisterenavond in de raadszaal aanwezig waren. Ook bij de oppositie werd het nieuws positief onthaald, al had CD&V liever een stemming van het punt op de raadsagenda gezien.


"Buurtprotesten zijn vaak machtiger dan de politiek, dat is hier weer gebleken. Bedankt, schepencollege, voor de bocht. Nu moet alles zo snel mogelijk afgehandeld worden", aldus Jos Hellemans (CD&V). (AVH)