Dochter van voormalig schepen op CD&V-lijst

Ann Van Winkel, dochter van voormalig schepen Maria Van Winkel-Van Leemput, is kandidaat voor CD&V. De leerkracht lichamelijke opvoeding in het Duffelse Sint-Norbertusinstituut wil naar eigen zeggen mee nadenken over de toekomst van haar gemeente.


"Ik wil dit doen vanuit het christendemocratisch gedachtegoed dat ik van huis uit heb meegekregen. Mocht ik verkozen geraken, dan zal ik mij in de eerste plaats focussen op dossiers omtrent jeugd, sport en onderwijs. De verkeersveiligheid langs de schoolroutes en het promoten van het woon-schoolverkeer met de fiets zal mijn eerste prioriteit zijn", vertelt Ann. Moeder Maria Van Winkel-Van Leemput zetelde onafgebroken in de Duffelse gemeenteraad van 1977 tot 2000 en was bovendien nagenoeg twaalf jaar schepen. Een eerste maal in de jaren 1981-82 in opvolging van Karel Verhavert, die plots overleed in augustus 1981. Later volgde nog een onafgebroken periode van tien jaar nadat zij in 1990 Clem Van Winkel opvolgde toen deze laatste burgemeester werd. (AVH)