Werken in Moeremanslaan

Vanaf komende maandag 9 oktober zal er gewerkt worden op het kruispunt van de Henri Moeremanslaan en de Berchemstraat in Dilbeek. De weg zal dan ook drie weken lang afgesloten worden. De werken kaderen in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de heraanleg van de straat zelf. Het éénrichtingsverkeer in de Moeremanslaan wordt tijdelijk opgeheven, zodat alle woningen bereikbaar blijven. (MEN)