Vergeten kookpot op het fornuis

Een villa in de Brusselstraat is tijdelijk onbewoonbaar na een kleine brand, die vooral rookschade veroorzaakte.

Toen een van de bewoners maandagnamiddag thuiskwam, stelde hij vast dat de volledige woonst vol rook hing. De hulpdiensten werden gealarmeerd en ploegen van de brandweerzone Vlaams-Brabant West waren snel ter plaatse. Zij stelden vast dat de boosdoener een vergeten kookpot op het fornuis was. De vlammen werden snel geblust, waardoor ook de brandschade beperkt is. Door de hevige rookontwikkeling zal er wel duchtig verlucht en gepoetst moeten worden.

Tijdens de interventie was de drukke Brusselstraat een tijdlang versperd, wat beperkte verkeershinder met zich meebracht. (TVP)