Parkeervakken in Lange Haagstraat

Om de parkeerdruk in de Lange Haagstraat terug te dringen, zullen er parkeervakken geschilderd worden. Die druk is het gevolg van de nabijheid van het station en van de sluiting van de parking van Schietse. Tussen het politiekantoor en de Saviolaan zullen geschrankte parkeervakken geschilderd worden. Dat moet als bijkomend effect hebben dat weggebruikers er trager gaan rijden. (MEN)