Komt er een ondertunneling of niet?

Gemeente Dilbeek verspreidt informatienota over herinrichting stationsomgeving

De Dilbeekse stationsomgeving moet de komende jaren een nieuw gezicht krijgen.
Mozkito De Dilbeekse stationsomgeving moet de komende jaren een nieuw gezicht krijgen.
Het Dilbeekse gemeentebestuur heeft, in samenwerking met studiebureau Plan-Plus, een informatienota verspreid over de herinrichting van de Dilbeekse stationsomgeving. Later deze maand worden workshops georganiseerd om de mening van de burger te bevragen. 

Begin november werd voor een bomvol Saviocentrum een eerste infovergadering gegeven over de herinrichting van de Dilbeekse stationsomgeving. Studiebureau Plan-Plus gaf meer uitleg over het doel van de herinrichting en de inspraakgesprekken. Dilbekenaren konden zich inschrijven voor workshops en infomails. Afgelopen week werd een eerste informatienota verstuurd naar de geïnteresseerden. Daarin wordt onder meer de mobiliteitsstudie en de mogelijke pistes openbaar gemaakt. “De nota vormt de basis voor de geplande workshops”, laat het gemeentebestuur weten. “De stationsomgeving van Dilbeek staat voor een hele verandering. Als de stationsbuurt een aangename omgeving wil worden, zullen bestaande en nieuwe dynamieken op elkaar moeten worden afgestemd. Gezien de grote hoeveelheid veranderingen, is het creëren van een goede structuur en planning hiervoor noodzakelijk. De stationsomgeving moet immers een plek worden die meerwaarde genereert voor elke Dilbekenaar.” In de informatienota worden drie vraagstukken behandeld over woon- en leefomgeving, behouden van groene gebieden en de realisatie van een veiligere spoorwegkruising.

Ingewikkeld dossier

Er zijn verschillende factoren die het dossier ingewikkeld maken. Rond het station is er veel activiteit, met onder meer de aanwezigheid van scholen (Campus Parnas en Broederschool Don Bosco), bedrijven (Royer en Wivina) en openbare diensten (lokale politie Dilbeek). Daarbovenop heeft Broederschool Don Bosco reeds een aanvraag ingediend voor de bouw van een nieuwe basis- en kleuterschool. De bouwaanvraag stuitte op een ‘njet’ van de gemeente Dilbeek wegens mobiliteitsproblemen.

Drie scenario’s

Maar de grote vraag blijft: wat zal er met het station gebeuren? Het huidige stationsgebouw zal op termijn verdwijnen. “Het oude stationsgebouw is vandaag niet meer in gebruik”, staat in de nota. “NMBS wil het gebouw slopen om extra parkeerplaatsen te voorzien aan het station. Indien het gebouw verdwijnt, zou de winst voor extra parkeerplaatsen klein zijn.” Met 800 treinreizigers per weekdag is het Dilbeekse station een vertrekpunt voor veel pendelaars. Momenteel liggen er drie pistes open voor de herinrichting. “In het eerste scenario wordt de bestaande situatie behouden, wat ervoor zorgt dat de bestaande parkeerzones bewaard blijven, behalve aan de noordzijde. De noordelijke parkeerzone zal verdwijnen door de komst van het Fiets-Gewestelijk Expresnetwerk. Door het behoud van de bestaande situatie wordt geen veiligere spoorwegkruising gerealiseerd.” Bij de overige twee scenario’s komt er een ondertunneling. Een eerste mogelijkheid is een tunnel via de Stationsstraat, een laatste piste zou een tunnel via de Wolsemstraat worden. Bij het laatste scenario wordt onder meer geopteerd voor een drop off-zone en de creatie van een stationsplein. Gemotoriseerd verkeer zou dan geen toegang meer krijgen tot de Stationsstraat.

De gemeente Dilbeek en studiebureau Plan-Plus benadrukken dat de definitieve plannen pas in 2019 voorgesteld worden, na de inspraakmomenten voor burgers. Een eerste workshop vindt plaats op 17 december om 19.30 uur in het Saviocentrum. Deelname is gratis, inschrijven is verplicht via www.akkeakketuuttuut.be. Op die website vind je ook de volledige informatienota over de stationsbuurt.
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Freddy De Vos

    Hopelijk wel, het zou alvast een zeer goede maatregel zijn voor de veiligheid van vele zwakke weggebruikers en treingebruikers! Men zou dit in elke gemeenten moeten doen. Ondergrondse fietswegen en tunnels zijn de toekomst. Op die manier kan je veiliger en sneller op je bestemming geraken!