Container niet in orde: 300 euro boete

M.C. moest voor de politierechter verschijnen nadat ze in augustus vorig jaar enkele overtredingen beging achter het stuur van haar vrachtwagen.


De vrouw wilde een container van haar werkgever verplaatsen naar een parking in de buurt, maar de politie stelde vast dat die container niet goed afgesloten was. Bovendien droeg M.C. geen veiligheidsgordel. "Aan het bedrijf zelf was geen plaats voor die container", legde haar advocaat uit. "Daarom moest ze die dertig meter verderop plaatsen. En net daar deed de politie vaststellingen. Wat de gordeldracht betreft, vragen we de vrijspraak. Ze voerde op dat moment immers een manoeuvre uit."


Rechter Johan Van Laethem gaf de vrouw een boete van 300 euro voor de gebrekkige behandeling van de lading, en het niet-dragen van de gordel. "Als die lading op de E40 zou vallen, dan heeft dat grote gevolgen", klonk het. "Zoiets kunnen we niet ongestraft laten." (BKH)