"Waarom kregen wij geen inspraak?"

GEMEENSCHAPSRAAD VERZET ZICH TEGEN SLUITING ZAAL CAERENBERGVELD

Secretaris Raymond Berlanger en voorzitter Jan Verleysen van de Gemeenschapsraad aan de polyvalente zaal van Caerenbergveld.
Foto Mozkito Secretaris Raymond Berlanger en voorzitter Jan Verleysen van de Gemeenschapsraad aan de polyvalente zaal van Caerenbergveld.
De Gemeenschapsraad van Schepdaal is niet te spreken over de sluiting van de polyvalente zaal van Caerenbergveld. Volgens de vereniging kreeg ze te weinig inspraak bij de opstelling van de plannen.

De sportsite Caerenbergveld ondergaat binnenkort een metamorfose. De gemeente ontwierp een masterplan voor de herinrichting van het sportcomplex. Onder meer een Finse piste doorheen het domein en de verplaatsing van de parking achter het gebouw moeten de site een nieuw elan geven. Een twistpunt: de afbraak van de polyvalente zaal. De Gemeenschapsraad van Schepdaal is het niet eens met de beslissing van de gemeente. "Wij staan achter een groot deel van het masterplan", zegt voorzitter Jan Verleysen. "Alle vernieuwingen - zoals de aanleg van kunstgrasvelden voor FC Schepdaal - zijn broodnodig. Maar met de afbraak van de polyvalente zaal kunnen we ons niet vinden. De kleine feestzaal is al veertig jaar lang de thuisbasis van de Gemeenschapsraad en andere verenigingen. Wij waren stomverbaasd toen we van de plannen lucht kregen. Waarom werden we niet verwittigd? Waar kregen we geen inspraak? Het gebouw vervult een belangrijke functie binnen het dorpsleven. Eetfestijnen, tentoonstellingen, fuiven, privé-feesten, ... Allemaal komen ze naar de kleine zaal van Caerenbergveld. Een afbraak zou een regelrechte kaakslag zijn voor de vele lokale verenigingen."

Gebrekkige communicatie

De Gemeenschapsraad hekelt vooral de gebrekkige communicatie van het studiebureau en het gemeentebestuur. Zaterdag staat er een vergadering gepland over de uitwerking van het masterplan. "Maar we weten niet waar en om hoe laat de vergadering gepland is. Waarom laat de gemeente niets weten? Wat hebben ze te verbergen? Onze vereniging zit met veel vragen. We willen niet in conflict gaan met het gemeentebestuur, maar wel onze mening geven. De Gemeenschapsraad weet wat er leeft in Schepdaal. Daarom zou een open communicatie een stap in de goede richting zijn."

Eerst alternatief vinden

Schepen Jef Vanderoost (CD&V) reageert teleurgesteld op de kritiek van de Gemeenschapsraad. "De afbraak van de polyvalente zaal kan er op lange termijn komen", begint Vanderoost. "Maar zolang er geen volwaardig alternatief in het centrum van Schepdaal is, wordt het gebouw niet afgebroken. Daarom dat we die workshops organiseren om na te denken over het masterplan. De voorlopige plannen van de herinrichting van Caerenbergveld zijn verre van definitief. Wij willen iedereen bij dit positief verhaal betrekken. Daarom is het spijtig dat de Gemeenschapsraad zo scherp uithaalt. De uitnodigingen van de vergaderingen van komende zaterdag zijn net verstuurd. Iedereen zal ze binnenkort in de postbus ontvangen. En iedereen is natuurlijk welkom. De kerkfabriek kan een oplossing bieden door een van zijn gebouwen ter beschikking te stellen. Maar nogmaals: niets staat vast. Samen met de inwoners en verenigingen zoeken we naar een oplossing."