"Laat polyvalente zaal staan, aub"

SPORTCLUBS STELLEN ALTERNATIEVE HERINRICHTING CAERENBERGVELD VOOR

Alain Yeli-Monkenya, Mark Taelemans, Carla De Wilde en Stefaan Van Nuffel van Volley Schepdaal op de parking van Caerenbergveld, met achter hen de polyvalente zaal.
Foto Mozkito Alain Yeli-Monkenya, Mark Taelemans, Carla De Wilde en Stefaan Van Nuffel van Volley Schepdaal op de parking van Caerenbergveld, met achter hen de polyvalente zaal.
Als het van de lokale sportverenigingen afhangt, dan krijgt de site Caerenbergveld een andere herinrichting dan wat nu op tafel ligt - en ook niet definitief is. In hun alternatieve plan springen vooral het behoud van de polyvalente zaal en de uitbreiding van de parking in het oog.

Sportsite Caerenbergveld moet binnenkort een metamorfose ondergaan. De gemeente stelde een masterplan op, dat onder meer een Finse piste doorheen het domein en de verplaatsing van de parking achter het gebouw omvat. Maar het dossier heeft ook een knelpunt: de polyvalente zaal. Die wilde het gemeentebestuur initieel slopen, en vervolgens op zoek gaan naar een alternatieve locatie. Maar de Gemeenschapsraad en de verenigde sportclubs verzetten zich. Sterker nog: de sportverenigingen komen nu zelf met een alternatief plan.


"Het behoud van de polyvalente zaal is een must", zegt Carla De Wilde, voorzitter van Volley Schepdaal. "Die zaal is het hart van Schepdaal, alle verenigingen en clubs komen er samen. Wij willen dan ook onze stempel drukken op het ontwerp, en dat willen we doen met dit plan. Al hameren de sportclubs wel op een samenwerking met de gemeente."


De verenigingen willen eerst en vooral de huidige parking behouden en uitbreiden. "Momenteel zijn er 31 parkeerplaatsen, en dat aantal willen we optrekken naar 69", legt De Wilde uit. "Met een gerichte uitbreiding, waarbij bepaalde zones vrijgemaakt worden, moet de drukte ronde de site afnemen. Daarnaast moet de cafetaria uitgebreid worden, waardoor je meer plaats krijgt voor evenementen. In ons plan wordt ook de polyvalente zaal behouden, en de keuken uitgebreid. Die zaal maakt deel uit van onze geschiedenis en mag niet zomaar verdwijnen."

Uitvoerbaar op korte termijn

De sportclubs steunen voorts het plan om een Finse piste doorheen het domein aan te leggen. Achter de sporthal willen ze een overdekt petanqueterrein. "Wat goed is, moet je niet veranderen", vindt De Wilde. "Daarom willen we met enkele kleine aanpassingen een maximaal resultaat bereiken. De polyvalente zaal afbreken, is geen oplossing. En nog een voordeel: ons alternatieve plan kan op zeer korte termijn uitgevoerd worden. De hinder voor de gebruikers van de sportzaal of de eigenaar van de cafetaria zal dus beperkt blijven."


Sportschepen Anneleen Van den Houte (N-VA) looft het burgerinitiatief, maar vindt het spijtig dat de sportclubs een eigen koers varen. "Want al deze bekommernissen en behoeften kwamen aan bod in de workshops die we organiseerden", zegt ze. "Het eerste ontwerp was ook slechts voorlopig. Het ontwerpbureau is momenteel bezig met het verwerken van alle informatie. En het kwam al naar boven: Schepdaal wil dat de zaal blijft, dat is erg duidelijk."

Overleg in het najaar

Het gemeentebestuur wil in het najaar opnieuw rond de tafel zitten met alle verenigingen van Caerenbergveld. Dan worden de laatste krijtlijnen uitgezet. "Iedere sportvereniging mag een ambassadeur aanduiden om die vergaderingen bij te wonen", klinkt het. "Hopelijk krijgt het plan dan een definitieve vorm." Intussen benadrukt ook schepen van Patrimonium Jef Vanderoost (CD&V) dat een definitieve sluiting van de polyvalente zaal nooit een optie geweest is zonder passend alternatief. Hij legt de bal ook in het kamp van de jongere generatie. "Zij hebben minder affiniteit met de geschiedenis van Caerenbergveld en de polyvalente zaal", meent Vanderoost. "We moeten naar hun stem luisteren. Als we de sportsite willen herinrichten, zullen we het samen moeten doen."