Twee pogingen tot oplichting

Bij de politiezone Polder liepen twee klachten van poging tot oplichting binnen. Zaakvoerders kregen een factuur van de Duitse firma TVV Verlag GmbH uit Hamburg voor een bedrag van om en bij de 1.000 euro om op die manier opgenomen te worden in een online register van alle btw-plichtigen in België. Wie op die betaling ingaat, sluit meteen een contract voor drie jaar af. De politie raadt aan om hier niet op in te gaan.