Staking in politiezone afgewend na overleg

De staking die de vakbonden planden in politiezone Polder gaat niet door. Gisteren werd bij hoogdringendheid een overlegmoment gehouden georganiseerd door burgemeester Lies Laridon, eveneens voorzitter van de politieraad. Daarbij waren alle vakbonden aanwezig en werd een overeenkomst bereikt. De onvrede bij het politiepersoneel van PZ Polder over het dienstrooster, personeelstekort en de gebouwen bereikte vorige week een hoogtepunt, met een stakingsaanzegging als resultaat. "De zaken werden punt per punt besproken en in een overeenkomst gegoten", zegt korpschef Johan Geeraert. "Er komt dit jaar nog een kaderuitbreiding met vier extra personeelsleden zoals dit vorige week unaniem werd goedgekeurd in de politieraad. Daarnaast komen er ook volgend jaar 2 extra personeelsleden bij. Het totale personeelskader wordt op die manier met 6 personeelsleden opgetrokken. Er komt ook een politie-inspecteur toezichthouder milieu en stedenbouw en een extra ICT-er niveau B. Bovendien wordt de huidige uurregeling geëvalueerd en bijgestuurd. De plannen voor de bouw van een nieuw commissariaat aan de Rijkswachtstraat in Diksmuide worden eveneens doorgevoerd". De staking vanaf 1 oktober gaat dus niet door. (JHM)