Handelaars krijgen rode loper tijdens openbare werken

De oppositie heeft tijdens de jongste gemeenteraad kritiek geuit over de gebrekkige communicatie rond de planning van de vele openbare werken in het centrum van de stad. Burgemeester Lies Laridon (CD&V) besloot de heisa met een positieve mededeling. "We stellen gratis rode lopers ter beschikking voor de handelaars van het centrum van Diksmuide, Keiem en Leke, waar er ook werken zijn, zodat de klanten direct weten welke weg de beste is om de handelszaak te bereiken. Bij alle handelaars leggen we een handig kaartje met daarop een overzicht van de werken en de omleidingen. Tot slot kunnen de middenstanders aan de helft van de prijs intekenen op onze eindejaarsactie, die de hele maand december zal lopen. In plaats van altijd maar kritiek te geven zoals de oppositie, willen we met positieve acties de handelaars een duw in de rug geven." (GUS)