Bouwwerken sportcomplex starten op 16 oktober

De werken bij sportcomplex De Pluimen starten op 16 oktober. "Een week later start de afbraak van de leegstaande cafetaria, het sanitair voor de toeschouwers, de ingang en de berging van de huidige sportzaal", zegt schepen Marc De Keyrel (CD&V).

"Daarna beginnen we met de bouw van de nieuwe ingang met cafetaria, ontvangstbalie met administratieve ruimte, de kleedkamers, de spiegel- en gevechtssportzaal, de tweede sporthal en het nieuwe zwembad met technische ruimte. De tweede fase is de afbraak van de huidige lokalen van de sportdienst, het fitnesslokaal en de cafetaria. Daar realiseren we de nieuwe kleedkamers voor het zwembad. Dat sporters hinder zullen ondervinden, staat vast. Toch zijn we ervan overtuigd dat er meestal voldoende parking zal zijn rond de site. In de Pluimstraat hebben we 98 parkeerplaatsen afgelijnd, van de tribune tot aan de rotonde bij de sportzaal. Richting Woumenweg zijn er nog eens 36 plaatsen en er is ook parking bij het oud financiëncentrum. De omgevingswerken bij de sportsite zijn gepland na het kerstverlof. We geven voorrang aan de nieuwe parking met 240 plaatsen."


Op 2 oktober start ook de heraanleg van de Rijkswachtstraat, dus die bewoners zullen dan ook hun wagen in de Pluimstraat moeten parkeren. (GUS)