Verkeerscontrole

Politie Demerdal-DSZ hield donderdag tussen 7.30 en 8.30 een verkeerscontrole ter hoogte van de Omer Vanaudenhovelaan te Diest. Vijftig bestuurders werden onderworpen aan een ademtest, waarvan vier bestuurders van De Lijn. Iedereen blies safe. Twee processen-verbaal van waarschuwing werden opgesteld wegens defecte verlichting aan het voertuig, twee onmiddellijke inningen werden opgesteld wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel en één proces-verbaal werd opgesteld voor defecte fietsverlichting. De voetpatrouille die belast was met het schooltoezicht gaf nog eens 9 mondelinge opmerkingen in verband met fietsverlichting (KBG)