Sp.a. met veel vers bloed naar de verkiezingen

De kandidaten van sp.a. bij de Kaai in Diest.
Sp.a. Diest De kandidaten van sp.a. bij de Kaai in Diest.
Sp.a. Diest trekt naar de gemeenteraadverkiezingen met de vertrouwde namen, gesteund door 17 nieuwe krachten.

Marc Florquin is opnieuw lijsttrekker. Lokaal partijvoorzitter Carina Jankowski staat op twee, schepen Murat Celik op drie. Sara Naten, voorzitter van Diest Uitbreiding en OCMW- voorzitter Willy Goos vervolledigen de top vijf. Raadslid Rob Collin komt pas op de 24ste plaats, eerste schepen Jos Uyttebroek op plaats 26. Raadslid Rudi Putseys heeft geen politieke ambities meer. Hij keerde in april de partij de rug toe, na onenigheid over OC 't Molenhuis.


Onder het motto 'Samen voor Diest!' gaat sp.a. de verkiezingscampagne in. "Sociaal beleid en armoedebestrijding zijn de rode draad in ons programma", zegt Florquin. "Verkeersveiligheid is prioriteit, zeker in de schoolomgeving. We verbeteren de infrastructuur voor voetgangers, fietsers en minder mobiele Diestenaars. Bij ons krijgen stappers en trappers voorrang, daarna het openbaar vervoer en in laatste instantie de personenwagen. Binnen sociale huisvesting zien we graag nieuwe woonvormen. We maken onze stad groener, netter en energiezuiniger. Met een breed cultuur- en sportaanbod gaan we de strijd aan met vereenzaming." (VDWT)