Radioamateurs plaatsen camera's op Citadel

CLUB KRIJGT VOOR HET EERST EIGEN LOKAAL OP VOORMALIGE MILITAIRE SITE

De radioamateurs nemen binnenkort hun intrek op de Citadel.
Foto Baert De radioamateurs nemen binnenkort hun intrek op de Citadel.
De Radio Amateurclub Diest neemt haar intrek op de Citadel in Diest en krijgt daarmee voor het eerst sinds de oprichting in 1966 een eigen clublokaal. De club zal ook bewakingscamera's installeren op het domein. Die moeten het vandalisme op de Citadel tegengaan.

Het Citadeldomein in Diest krijgt de jongste maanden steeds vaker te maken met vandalisme. De politie moest de voorbije weken al negen keer uitrukken. Sinds het Eerste Bataljon Parachutisten de site verliet, is het voormalige militaire domein duidelijk een geliefkoosd doelwit voor vandalen. De oplossing voor dat probleem komt nu uit onverwachte hoek.

Live beelden bekijken

De Radio Amateurclub Diest vroeg onlangs aan het stadsbestuur om hun clublokaal te vestigen in lokalen van het verlaten domein. De vereniging stelde bovendien voor om met haar ervaring en technische apparatuur beveiligingscamera's op het domein te installeren.


"De stad zou die beelden live kunnen bekijken of achteraf opvragen na een eventueel incident", zegt voorzitter Hans Maes. "Voor onze club is het geen enkel probleem om op enkele locaties op het domein camera's te installeren. Hoeveel camera's dit precies zullen zijn en op welke manier ze gebruikt kunnen worden, moet nog verder worden bekeken." Het stadsbestuur ziet dat helemaal zitten. "De club heeft ons het camerasysteem uitgelegd en het ziet er efficiënt uit", zegt burgemeester Jan Laurys (DDS). "We hopen dat het vooral een preventieve werking zal hebben."


De Radio Amateurclub Diest heeft niets met muziek of vrije radio te maken. De leden houden zich vooral bezig met allerlei communicatietechnieken via radiogolven. "Na het slagen voor examens mogen radioamateurs gebruik maken van complexe frequenties en apparatuur", zeggen Maes en clublid Joeri Vernelen. "Vijftien minuten na de Pukkel-popstorm konden we bijvoorbeeld al communiceren met mensen op de weide, terwijl het gsm-verkeer toen erg lange tijd stillag. Bedoeling van de radio-amateurs is dat ze na orkanen, overstromingen of andere rampen nog steeds met mensen over heel de wereld kunnen communiceren, ook al zijn de elektriciteit en andere nutsvoorzieningen volledig uitgevallen."

Nooit eigen lokaal

De Diestse club is één van de oudste en grootste van België. Toch had de club sinds haar oprichting in 1966 nooit een eigen lokaal. "Momenteel gebruiken we ontmoetingszaal Poelske voor de maandelijkse ledenvergadering", zegt Maes. "Het knutselen en solderen gebeurt thuis. We hadden dus nergens een plek waar we ons materiaal konden laten staan of opslaan. Als we opleidingen geven, moeten we telkens een leslokaal huren. De ligging van de lokalen op de Citadel is ideaal. De site is erg hoog gelegen, zodat de radiogolven een zeer groot bereik hebben. We gaan de locatie eerst inrichten. Nadien hopen we de nieuwe lokalen zo snel mogelijk in gebruik te nemen."