Provincie geeft 250.000 euro voor heraanleg stationsplein

De provincie Vlaams-Brabant geeft 250.000 euro aan de stad Diest voor de heraanleg van het stationsplein. Met de subsidie komt er opnieuw beweging in het dossier. "De NMBS en De Lijn hebben hun dispuut over wie eigenaar is van de grond bijgelegd", zegt schepen van Openbare werken Bart Stals (DDS). "De Lijn zal in de loop van 2019 starten met de bouw van het nieuwe busstation. Infrabel vernieuwt in 2020 de sporen en de oversteek. Daarna zal de stad het stationsplein kopen. We nemen dan de subsidie van 250.000 euro op. De aankoop van het terrein kost ongeveer 800.000 euro."


Het masterplan om de stationsbuurt te vernieuwen ligt intussen al tien jaar op de plank. Op het plein moet een nieuw busstation komen met acht perrons, een kiss & ride-strook en een taxistandplaats. De NMBS plande een ondergrondse parking voor 900 wagens achter het station. Hiervoor moet echter de Fort Leopoldlaan verlegd worden, een gewestweg. Een nieuw onderzoek moet uitwijzen of er een parkeergebouw zou komen.


"We willen verder uitstel voorkomen en geven de subsidie om het project terug op gang te trekken", zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. "Dagelijks nemen 2.500 reizigers de trein in Diest. Het is een belangrijke uitvalsbasis naar Leuven of Brussel. De stationsomgeving moet een regionaal vervoersknooppunt worden." (VDWT)