Citadel moet nu bestemming krijgen

Denktanks van burgers, een speciale commissie aangesteld door de stad: allemaal denken ze na over een bestemming voor de Citadel.
Bollen Denktanks van burgers, een speciale commissie aangesteld door de stad: allemaal denken ze na over een bestemming voor de Citadel.
Iedereen is het erover eens dat het een unieke locatie is vol mogelijkheden, maar wat met de Citadel, nu er geen ziekenhuis komt? Wordt het een vrijplaats voor artistiek talent of een wijk vol sociale woningen? Haalt Diest er een projectontwikkelaar bij? Dit jaar nog zou er een eensgezinde visie moeten zijn.

Jan Laurys (burgemeester, DDS): "De gemeenteraadscommissie is intussen voor het eerst samengekomen. Er wordt een stuurgroep opgericht met vertegenwoordigers van alle partijen. Bij elke vergadering nodigen we een gedragen project uit dat goed onderbouwd is. Een project uit de sociale economie werd al voorgesteld. We vragen ook de Vlaamse Bouwmeester naar zijn visie. De Citadel overlaten aan de verschillende verenigingen die er nu zitten is een mooi gegeven, maar op lange termijn is dat niet werkbaar. De stad zal blijvend moeten investeren in onderhoud, verwarming en nutsvoorzieningen, tenzij we een publiek-private samenwerking aangaan. De restauratie van de historische courtines wordt financieel de grootste zorg. Volgens een raming kosten die alleen al 14 miljoen euro. Het bastion is zelfs niet meegerekend. Diest moet zich afvragen of het dit in eigen beheer wil doen of er een investeerder bijhaalt. Drie promotoren zijn komen kijken en tonen interesse. Voor ze met geld komen, wachten ze onze beslissing af wat we willen doen met de site."


"De stad kocht de Citadel in 2011. Een masterplan is er al en hoeft niet gemaakt te worden. De studies die gedaan zijn hoeven niet opnieuw. Het RUP moet enkel licht worden aangepast naargelang de uiteindelijke bestemming die we eraan geven. De Citadel is een geklasseerd monument. Het eerste wat op tafel komt is een beheersplan. Dat zijn we nu aan het opmaken samen met het Agentschap voor Natuur en Bos, dat de 22 hectare groen op de site onderhoudt. Dat beheersplan is nodig om een subsidiedossier in te dienen voor de renovatie. De wachttijd hiervoor is vier jaar."

Partij Open Diest wil de verenigingen die nu op de Citadel zitten, er laten blijven en zelfs laten uitbreiden.
Bollen Partij Open Diest wil de verenigingen die nu op de Citadel zitten, er laten blijven en zelfs laten uitbreiden.

Windmolens en zonnepanelen

Pascale Vanaudenhove (raadslid, Open Diest): "Onze partij organiseerde in mei een avond om met burgers te brainstormen over de Citadel. Er kwam een aantal interessante suggesties naar voren. Een heel bijzonder idee was om van de Citadel een generator van hernieuwbare energie te maken, met zonnepanelen en windmolens. Het valt af te wachten of dit een werkbare optie is. We zien er geen nieuwe sporthal, want sportactiviteiten horen thuis op de Warande. Voor ons is het duidelijk dat de Citadel een plaats moet worden voor cultuur en creatie. Hierbij denk ik aan kunsten zoals muziek en schilderen. De verenigingen die er onderdak hebben mogen wat ons betreft blijven in de bestaande gebouwen. Hun aanwezigheid kan zelfs nog uitbreiden. In de huidige accommodatie moet plaats zijn voor een jeugdherberg en een permanent praatcafé. De verenigingen zouden de verantwoordelijkheid moeten krijgen over de uitbating van de lokalen. Ook de parkeerplaatsen willen we graag bewaren. Er komt best wel een roltrapsysteem of een lift. Het Pegasusmuseum van de para's hoort historisch bij de site. Het moet hier beslist blijven, maar in een gemoderniseerde versie. Daarnaast kan er een grote evenementenhal komen. Voor conferenties en seminaries, van bijvoorbeeld Voka of Unizo. Diest heeft geen conferencecenter, dit is een kans om die leemte in te vullen. Zo wordt de Citadel een knooppunt voor alle creatieve mensen, zowel ondernemers als kunstenaars.


We maken ons geen illusies. Een concrete invulling zal niet meer voor het komende jaar zijn." (VDWT)