Geen bomenkap aan Kiewitdreef, wel aan Dauteweyers

Het was gisteren een cruciale dag voor de dossiers over de bomenkap aan de Kiewitdreef in Hasselt en aan de Dauteweyers in Diepenbeek. Aan de Kiewitdreef zullen voorlopig enkel de gevaarlijke bomen verwijderd worden, in Diepenbeek gaat de bomenkap - met aangepaste voorwaarden - wel door.

De infovergadering over de Kiewitdreef werd door zo'n dertig mensen bijgewoond.


"Uit het onderzoek van externe experten bleek dat 38 procent van de bomen slecht zijn. Slechts bij 40 procent is het aangewezen om de hele dreef te kappen. Volgens ons onderzoek waren 41 procent van de bomen slecht, dus het gaat hier welgeteld om één boom verschil. Toch volgen we de externe expertise en zullen we voorlopig enkel de slechte bomen kappen én volgt een onderhoud in de dreef. Eerst was er weinig begrip, maar nu kan iedereen wel appreciëren dat we onze wil niet zomaar hebben doorgedreven. In de toekomst zullen we de mensen wel eerder betrekken bij een dergelijk dossier", aldus schepen van Groen Valerie Del Re (sp.a). Goed nieuws dus voor de actievoerders, die zondag nog een wit lint rond de bedreigde bomen gingen spannen.

Nieuwe milieuvergunning

Ook in Diepenbeek is de bomenkap nog voer voor discussie. Nadat de Limburgse deputatie op 15 maart 2017 positief advies verleende voor het rooien van bomen rondom de vijvers 'Dauteweyers', werd de vergunning later ingetrokken op basis van foute informatie.


"We hebben nu dus een nieuwe milieuvergunning verleend onder aangepaste voorwaarden", aldus gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove (sp.a).

Beter voor amfibieën

De fout in de beslissing van de deputatie was dat de betreffende percelen in parkgebied zouden liggen, terwijl ze eigenlijk in natuurgebied liggen. De actiegroep 'Har(d)t voor bomen Dauteweyers' verzamelde intussen meer dan 600 handtekeningen tegen de bomenkap, maar toch zal die plaatsvinden. "De aanvraag past binnen de voorschriften van het GRUP. Het rooien van de bomen is net gericht op de instandhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur. Door de oevers rond vijvers vrij te maken van bomen en struiken, maakt het de poelen en open waters geschikt voor amfibieën", legt Vandenhove uit.

Buiten broedseizoen

De vergunning werd opgesteld met de uitdrukkelijke boodschap dat de bomenkap moet gebeuren buiten het broedseizoen en er mogen geen nesten van beschermde vogelsoorten worden beschadigd. (BVDH)