Chinese Toren wordt pop-upbibliotheek

De Chinese Toren in het Boekenbergpark.
De Scheirder De Chinese Toren in het Boekenbergpark.

De Chinese Toren in het Boekenbergpark wordt vanaf 16 juli een pop-upbibliotheek. Twee weken lang kan je er terecht om boeken uit te lenen. Het gaat om een initiatief van @The Park. "In het eerste plan wilden we de mensen de kans geven een boek te ontlenen om te lezen in het park. Maar uiteindelijk zijn we overgestapt naar een volwaardige bibliotheek waar jong en oud terechtkan", vertelt Didi van @The Park. Het gaat om boeken van de ArenaBib in Deurne. Er zal een bibliothecaris aanwezig zijn om de leesliefhebbers te helpen. Nadien zal de Chinese Toren gebruikt worden voor tijdelijke tentoonstellingen. In het najaar of het voorjaar komt er een grote tentoonstelling rond het werk van André Sollie. Hij is auteur en illustrator van kinder- en jeugdboeken en dichtbundels. (ADA)