Weinig enthousiasme voor fusie politiezones in West-Vlaanderen

Alle scenario's voorzien in een fikse vermindering van het aantal politiezones.
Lieven Samyn Alle scenario's voorzien in een fikse vermindering van het aantal politiezones.
Het overgrote deel van de burgemeesters en korpschefs in West-Vlaanderen is geen vragende partij voor grotere politiezones. Dat blijkt uit een studie van UGent die in opdracht van ex-minister van binnenlandse zaken Jan Jambon (N-VA) is uitgevoerd. West-Vlaanderen is de enige provincie waar sinds 2002 geen enkele politiezone fusioneerde. Als het toch tot fusies zou komen, is niemand bereid zomaar mee te stappen zonder garanties dat de lokale gebondenheid overeind blijft en alles financieel haalbaar blijft. Opmerkelijk: drie van de vier bevraagde politievakbonden zijn wél vragende partij om grotere politiezones te creëren.

Het onderzoek is gebaseerd op gesprekken met de 19 korpschefs, 64 burgemeesters, de Procureur des Konings, de gerechtelijk directeur, de directeur-coördinator, provinciegouverneur Carl Decaluwé en 6 vertegenwoordigers van de politievakbonden. Het polste naar de werking van de politiezones, die op 1 januari 17 jaar bestaan, en naar de visie op schaalvergroting. Die lijkt zich op te dringen omdat het voor kleine politiezones steeds moeilijker wordt om alle basisopdrachten te blijven vervullen, vooral door personeelstekort en het stijgend aantal taken dat vervuld moet worden. Een probleem dat door drie vierde van de West-Vlaamse korpschefs wordt onderschreven, ook al kunnen alle politiezones in onze provincie nog altijd de basispolitiezorg waarborgen.

Randvoorwaarden bij fusie

Maar 51 van de 64 burgemeesters (80%) in West-Vlaanderen geven aan geen vragende partij te zijn voor grotere politiezones. Twee zijn er zelfs ronduit tegen gekant. Als het toch zover zou komen, dan liefst een fusie, eerder dan een associatie. Ook bij de korpschefs is een meerderheid (58%) geen vragende partij voor een schaalvergroting. Als het toch tot fusies zou moeten komen, dan wil geen enkele burgemeester in West-Vlaanderen dat zomaar doen. 89% stelt randvoorwaarden zoals versterking van de wijkwerking, blijvende lokale aanwezigheid, betere dienstverlening, extra financiële middelen,…. De rest staat sowieso negatief tegenover fusies. Ook alle korpschefs stellen randvoorwaarden bij fusies, waaronder ook een herziening van het statuut en de opleiding van politiepersoneel en personeels- en loopbaanbegeleiding. De vrees dat een fusie zal leiden tot het wegtrekken van politie uit enkele gemeenten of tot hogere kosten voor een mindere dienstverlening zal leiden, is sterk aanwezig. Burgemeesters willen ook voldoende vat blijven hebben op hun bevoegdheden inzake bestuurlijke politie. Dat staat opmerkelijk genoeg in schril contrast met de visie van de korpschefs, die bij fusies het net als een voordeel zouden zien om onafhankelijker van de burgemeesters te kunnen opereren.

N-VA Kamerlid en burgemeester van Dentergem Koenraad Degroote
Henk Deleu N-VA Kamerlid en burgemeester van Dentergem Koenraad Degroote

Voordelen

Toch zien zowel burgemeesters als korpschefs ook voordelen van schaalvergroting, zoals winst op overheadkosten, meer specialisatiemogelijkheden en ontwikkeling van nieuwe technologieën,… De studie van de UGent schuift enkele scenario’s naar voor waarin nog slechts vijf tot negen politiezones in West-Vlaanderen zouden overblijven. “Een enorme uitdaging voor de toekomst is het oplossen van het stijgend aantal computergerelateerde misdrijven”, klinkt het bij N-VA Kamerlid Koen Degroote, die beslag kon leggen op het onderzoeksrapport. Hij is ook burgemeester in Dentergem. “Voldoende grote politiezones zouden daar een beter antwoord op kunnen bieden. Maar een goede bereikbaarheid, korte aanrijtijden en nabijheid van de politie blijft belangrijk.”
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • patrick morel

    Gemeenten moeten verplicht fusies aangaan, net als de politiezones. Te veel burgemeesters, schepenen en commissarissen, besparen verdorie.