Werken aan Zeelsebaan

Er zullen binnenkort werken plaatsvinden op de Zeelsebaan in Grembergen. De brugleuning ter hoogte van het winkelcomplex moet er vervangen worden. Deze werken zullen één werkdag duren en zijn gepland tussen maandag 28 mei en vrijdag 15 juni. De exacte timing is afhankelijk van de planning van de aannemer en de weersomstandigheden. Als deze werken plaatsvinden, wordt de rijstrook in de richting van Dendermonde afgesloten. Het verkeer moet dan beurtelings passeren aan de hand van tijdelijke verkeerslichten. Dat zal voor verkeershinder zorgen. Voor de fietsers is een veilige doorgang voorzien. (DND)