Stap dichter bij gevangenis Oud Klooster

RAAD VAN STATE VEEGT PROTEST TEGEN LOCATIE VAN TAFEL

De inplanting van een gevangenis op de site Oud Klooster heeft volgens de Raad van State geen kwalijke impact op het milieu.
Foto Geert De Rycke De inplanting van een gevangenis op de site Oud Klooster heeft volgens de Raad van State geen kwalijke impact op het milieu.
De Raad van State heeft beslist dat de site Oud Klooster in Dendermonde wel een geschikte locatie is voor de bouw van de nieuwe gevangenis. Burgemeester Piet Buyse (CD&V), voorstander van de locatie, is opgetogen. "We hebben er het volste vertrouwen in dat er volledig groen licht komt."

Dat hebben ze gedaan door twee tussenarresten uit te spreken in het hele dossier. Hierdoor komt de gevangenis van Dendermonde opnieuw een stap dichterbij.


Het verhaal van de nieuwe gevangenis in Dendermonde lijkt stilaan op een soap. Al vele jaren is de stad bezig met de plannen voor de nieuwe gevangenis aan het Oud Klooster, maar telkens werd protest aangetekend of ruimtelijke uitvoeringsplannen vernietigd waardoor het project vertraging opliep. De auditeur van de Raad van State gaf vorige week zelf nog een negatief advies over de locatie, maar daar gaat de Raad van State nu toch tegen in door twee tussenarresten te vellen.


"Vooral het eerste tussenarrest is van groot belang voor het project", stelt burgemeester Piet Buyse. "Vorige week ontstond heel wat heisa rond een advies van een auditeur van de Raad van State van vijf maanden geleden. De Raad van State volgt het advies van die auditeur niet en bevestigt dat de locatiestudie correct is uitgevoerd en dat het Oud Klooster wat betreft het effect voor het milieu, wel degelijk een goede locatie is. De beslissing geeft een evenwichtige kijk op het dossier, en dit op het belangrijkste punt: de locatie van de gevangenis."


Het arrest over het locatie-onderzoek is bijzonder belangrijk. De tegenstanders hadden het ingeroepen om het project tegen te houden. De Raad van State heeft nu gevraagd om ook de andere argumenten van de tegenstanders, onder andere de boscompensatie en de effecten op de natuur en het landschap, te onderzoeken. "Ik heb er alle vertrouwen in dat ook hierin wijze beslissingen genomen worden en dat we de bouwplannen definitief kunnen maken", klinkt het.

Tewerkstelling

"Ik wil nogmaals benadrukken dat de bouw van de nieuwe gevangenis en het behoud van de justitiële diensten in Dendermonde van cruciaal belang zijn voor onze stad, zeker voor de tewerkstelling die dit met zich meebrengt. We zijn nu weer een stap dichterbij en dat stemt me blij", besluit Buyse.