Stad bekijkt tijdelijke verhuis brandweer

ZOEKTOCHT NAAR ONDERDAK DOOR GEPLANDE VERBOUWINGSWERKEN

Het stadsbestuur van Dendermonde bekijkt een mogelijke tijdelijke verhuis van de brandweer. Aanleiding zijn de geplande verbouwingswerken van de huidige brandweerkazerne aan de Oude Vest. Voor de voertuigen van de brandweer moet dan een nieuw onderkomen worden gezocht, omdat de hal moet worden afgebroken voor het bouwproject.

Midden juni werd het officiële startschot gegeven voor het bouwdossier van de brandweer, waar al jaren sprake van is. Het stadsbestuur en Brandweerzone Oost ondertekenden toen een samenwerkingsovereenkomst voor het project. De brandweer zit aan de Oude Vest al jaren te krap gehuisvest, de kazerne heeft haar beste tijd gehad en voldoet niet meer aan moderne noden. De stad gaat voor een verbouwing en uitbreiding met een nieuwbouw op dezelfde locatie.

Ander scenario

Maar terwijl in juni nog gezegd werd dat de brandweer tijdens de verbouwingswerken gewoon op de huidige locatie operationeel zou blijven door te kiezen voor een gefaseerde aanpak, blijkt nu toch een ander scenario op tafel te liggen. Stadsbestuur en brandweer onderzoeken de mogelijkheden om het korps toch tijdelijk elders onderdak te geven, binnen een straal van één kilometer rond de huidige kazerne.

Carnavalshal

Mogelijke locaties die genoemd worden zijn industrieterrein Hoogveld en carnavalshal 't Hemelken in Sint-Gillis. Zelfs de nieuw te bouwen parkeertoren achter de huidige kazerne komt ter sprake. Oppositiepartij N-VA heeft grote bedenkingen bij de gang van zaken. "Alles in één keer verbouwen en de brandweer tijdelijk verhuizen valt goedkoper uit dan in fasen bouwen", zegt gemeenteraadslid Tomas Roggeman. "Voor de zoveelste keer wordt geld verkozen boven veiligheid. Een verhuis naar Sint-Gillis zal voor langere uitruktijden zorgen naar Appels, Schoonaarde, Oudegem en Mespelare. Dat is een tweede klap voor dit gebied na het afschaffen van de brandweerpost in Oudegem. Dan hadden ze beter deze post open gehouden om er de brandweer in onder te brengen tijdens verbouwingen in het centrum."


Maar bij burgemeester Piet Buyse (CD&V) klinkt een heel ander verhaal. "Uit een technische studie van de architecten blijkt nu dat de voertuigenhal van onze brandweer hoe dan ook moet afgebroken worden voor het bouwproject", legt hij uit.

Onderzoek

"Zonder dat kan een korps niet functioneren. Dus moeten we wel op zoek naar een alternatief. Brandweerauto's moeten immers altijd binnenstaan, omdat ze non-stop onder stroom staan om de motor warm te houden. Bovendien mag water in de leidingen niet bevriezen. Ook tijdens de werken hebben we dus een hal nodig." Buyse benadrukt dat het voorlopig enkel om een onderzoek naar de mogelijkheden gaat en nog geen beslissingen zijn genomen. "De parkeertoren is wel al afgevoerd omdat dit een open structuur is", zegt hij. "Bovendien zullen we bij een verhuis ook de aanrijtijden van onze brandweermannen onder de loep nemen en desnoods zorgen voor een permanentie in de tijdelijke kazerne, zodat er altijd tijd gewonnen wordt om uit te rukken bij een oproep. N-VA verwijt me graag met de veiligheid te spelen, maar ik garandeer dat die wel degelijk gewaarborgd is."