Sanering Wijzerbeek gestart

BIOLOGISCHE REINIGING VOORLOPIGE OPLOSSING VOOR VERVUILING EN STANK

Een gespecialiseerde firma startte gisteren met de sanering van de Wijzerbeek.
Copyright : Geert De Rycke Een gespecialiseerde firma startte gisteren met de sanering van de Wijzerbeek.
De sanering van de Wijzerbeek in Oudegem is gisteren gestart. Het gaat om een biologische slibbehandeling. De beek is immers zwaar vervuild en veroorzaakt al jaren klachten over geurhinder. De slibbehandeling komt er in afwachting van een groot rioleringsproject in Oudegem, dat ervoor moet zorgen dat afvalwater van de gezinnen niet meer in de Wijzerbeek terechtkomt.

De Wijzerbeek kronkelt door Oudegem vanaf de Lindestraat langs de Hofstraat, de Berkestraat, spoorlijn, de Pastoor J. De Harduynstraat, de Oudegemse baan, de Varenbergstraat, de Zijpestraat en Hof ten Bos, en mondt uit in de Dender. In het centrum van Oudegem is de beek overwelfd. Al jaren dringen bewoners met onder meer petities aan op een sanering. De beek, waar vroeger nog vissen in proper water zwommen, is zwaar vervuild. Dat komt onder andere doordat er in de buurt geen gescheiden riolering is en het afvalwater van bewoners in de beek loopt. Uit een slibanalyse blijkt dat zich in de Wijzerbeek op diverse plaatsen een normoverschrijding voor onder andere lood, PCB's en pesticiden voordoet. De vervuiling veroorzaakt ook heel wat stank.


Het Dendermondse stadsbestuur zoekt nu heil in een biologische slibbehandeling. Een eerste fase werd in april uitgevoerd. Gisteren startte de tweede fase, die drie dagen zal duren. De stad doet daarvoor een beroep op een gespecialiseerde firma Idrabel uit Brussel. Werklui verspreiden daarbij twee krijtachtige biologische producten in de beek. Het product zorgt voor afbraak en afvoer van schadelijke organismen die slib veroorzaken. "We vinden deze biologische behandeling, een nieuwe vooruitstrevende methode overigens, beter dan een volledige ruiming van de beek", zegt schepen Leen Deirick (CD&V). "Er is geen afvoer van slib over de eigendommen van omwonenden nodig en zware vrachtwagens moeten niet door natuurgebied om slib af te voeren. En dit is veel goedkoper, want het kost 85.000 euro in plaats van 200.000 euro die een ruiming zou kosten."

Een krijtachtig biologisch product wordt in de beek gespoten.
Copyright : Geert De Rycke Een krijtachtig biologisch product wordt in de beek gespoten.

Grondige sanering

Omwonenden blijven echter aandringen op een grondige zuivering. "Dit was ons ook beloofd", zegt Pol Blindeman, een van de actievoerders voor een propere Wijzerbeek. "Deze biologische reiniging is volgens ons maar een lapmiddeltje. Hierdoor zal een percentage slib verminderen, maar niet alle vervuilde slib zal weg zijn", klinkt het. Bij de firma Idrabel zijn ze echter zeker van hun zaak. "De hoeveelheid slib is sinds de eerste behandeling in april al met twaalf centimeter gedaald", zegt Stéphane Bronchart van Idrabel. "In het voorjaar en het najaar van 2016 volgt zeker ook nog een opmeting van de slibdikte om te controleren of het vooropgestelde resultaat werd bereikt", legt Bronchaert uit.

Gescheiden riolen

"Deze behandeling zal wel degelijk ook iets doen aan de stank", zegt schepen Dierick. "We weten dat de vervuiling daarmee niet volledig weg zal zijn. Maar dat heeft ook geen zin, omdat de oorzaak ervan ook nog altijd niet weg is. Er is nog altijd geen gescheiden riolering in de buurt. Pas als die er ligt, zal een volledige ruiming van de beek soelaas brengen. Maar in afwachting daarvan kiezen we voor de biologische behandeling."