Resem vacatures bij stadsbestuur en OCMW

EXTERNEN KUNNEN MEEDOEN AAN EXAMEN VOOR ALGEMEEN DIRECTEUR

Het stadsbestuur en OCMW zijn op zoek naar nieuwe personeelsleden. Meer dan tien vacatures zijn open geschreven, waaronder heel wat belangrijke functies. Meest opvallende is de zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur.

Alle steden en gemeenten moeten zorgen voor een integratie van gemeentebestuur en OCMW, ook Dendermonde. Na die inkanteling komt aan het hoofd van de nieuwe organisatie een algemeen directeur te staan, in plaats van nu een afzonderlijke stads- en OCMW-secretaris. Tegelijk wordt ook één algemene functie van financieel directeur voorzien, in plaats van de huidige aparte stads- en OCMW-ontvangers.


Voor de aanstelling van de algemeen directeur, de topfunctie bij de stad, kiest het stadsbestuur er nu voor om een externe procedure op te starten. "Er was binnen stad en OCMW maar één kandidaat voor de functie", zegt schepen van Personeel François De Bleser (CD&V). "Daarom kiezen we ervoor om een nieuwe aanwervingsprocedure op te starten, waar ook externe geïnteresseerden kunnen aan deelnemen. Zo hopen we de meest geschikte kanidaat vinden." Solliciteren voor de functie kan vanaf nu. Het stadsbestuur zette de vacature open, met goedkeuring van de gemeenteraad. Omdat voor het ambt van financieel directeur binnen stad en OCMW wel twee kandidaten zijn, zal de selectie hiervoor via een interne procedure plaatsvinden. "Hiervoor schrijft de stad interne examens uit", zegt De Bleser. "De beste van de twee wordt financieel directeur, de andere zal een andere functie binnen de stadsadministratie krijgen."

Meer dan tien vacatures

De vacature voor algemeen directeur is niet de enige die momenteel open staat bij stad en OCMW. In totaal zijn er meer dan tien. Nieuwkomers zijn nodig omdat huidige personeelsleden met pensioen gaan of om een andere reden vervangen moeten worden. Tegelijk worden ook enkele hiaten binnen de organisatie ingevuld. Zo gaat de stad op zoek naar een nieuw departementshoofd Gebouwen en Facilitymanagement, een beleidsmedewerker Begraafplaatsen, een deskundige Ruimtelijke Ordening en een verkeersdeskundige. Het OCMW zoekt een beleidsmedewerker voor het nieuwe Huis van het Kind aan de Kroonveldlaan, waar diverse diensten rond kinderen, gezinnen en opvoeden verzameld zitten.


Het stadsbestuur kan bovendien ook een expert archief gebruiken, net als een nieuwe noodplanambtenaar en evenementencoördinator. Voor de technische dienst zijn een beheerder magazijn en een ploegbaas schoonmaak en onderhoud nodig. Met de Ros Beiaardommegang in 2020 in aantocht, is, in het kader van de voorbereidingen voor dit evenement, ook een projectmedewerker Ros Beiaardommegang nodig.


Alle info over de openstaande vacatures is terug te vinden via www.dendermonde.be/vacatures.