Parking Hemelstraat maand afgesloten

De parking aan de Hemelstraat in Sint-Gillis-Dendermonde zal een maand lang afgesloten zijn. Aanleiding zijn bodemsaneringswerken die op maandag 18 juni starten en duren tot midden juli.

Op de site 't Hemelken was van 1909 tot 1985 een gasopslag en gasreduceerstation gevestigd. In die periode raakte grond en grondwater verontreinigd met cyanide, teer en asbest. Daarom dringt een sanering zich op. OVAM, de Openbare Afvalstoffenmaatschappij, laat de bodemverontreiniging saneren door middel van een ontgraving.

2.000 ton grond afvoeren

Een aannemer zal zowel de kernzones als de toplaag van het terrein afgraven. Verwacht wordt dat er ruim 2.000 ton grond afgevoerd zal worden voor verwerking. De aannemer start maandag met de werfinrichting. De hele werfzone zal ontoegankelijk zijn. Daardoor kunnen chauffeurs de parkeerplaatsen op het terrein niet gebruiken. Er gelden ook specifieke veiligheidsmaatregelen. Arbeiders moeten speciale veiligheidskledij dragen en soms ook gasmaskers. Voor de omwonenden en voorbijgangers is er geen gevaar.

Kans op geurhinder

Er worden geen risico's verwacht buiten de werfzone. Er kan wel geluidshinder optreden. Omdat de teerverontreiniging kan ruiken, wordt de verontreinigde grond zo snel mogelijk afgedekt en er komt een installatie tegen geurhinder. Een erkend bodemsaneringsdeskundige zal de sanering zowel lokaal binnen de werfzone, als buiten de saneringszone continu opvolgen. Er zullen voortdurend luchtmetingen plaatsvinden. (DND)