Oude spoorlijn 52 weer open?

TRAJECT GESCHIKT VOOR 'LIGHTRAIL', DAT MIDDEN HOUDT TUSSEN TRAM EN TREIN

Foto Marc Goossens
De oude spoorlijn 52 tussen Dendermonde en Puurs, die via Buggenhout loopt, zou weer kunnen opengaan. Het traject is uitermate geschikt voor een 'lightrail', een mix tussen trein en tram.

De Spoorlijn 52 verbond oorspronkelijk het station van Dendermonde met het station Antwerpen-Zuid. Maar meer dan dertig jaar geleden werd het traject tussen Dendermonde en Puurs gesloten.


Momenteel doet de lijn, die via Buggenhout loopt, enkel nog dienst als toeristische spoorlijn voor de vzw Stoomtrein Dendermonde-Puurs. Toch gingen het voorbije decennium meermaals stemmen op om de spoorlijn tussen Dendermonde en Puurs weer open te stellen, tot nu toe zonder resultaat.


Nieuwe recente studies van De Lijn en intercommunale Landschapspark blazen de heropening nu nieuw leven in. "Een heropening van de Spoorlijn 52 zou heel wat voordelen bieden", zegt Dendermonds oppositieraadslid Laurence Hofman (Open Vld), die dit aankaartte tijdens de gemeenteraad. "Verkeer tussen Dendermonde en Antwerpen zou met een heropening flink gereduceerd kunnen worden, en de drukte op wegen als de Provinciale Baan en de Mandekensstraat zou daardoor flink afnemen. Meteen ontstaat er weer een verbinding tussen Dendermonde en Antwerpen, die dan ook nog eens langs diverse industrieterreinen loopt. Voor de ontsluiting van het Hoogveld is dat zeker geen slechte zaak."

Geen bovenleidingen

Een heropening als volwaardige treinverbinding zou een te grote investering zijn voor de NMBS. "Maar wat wel mogelijk is, is de invoering van een nieuw soort 'lightrail'", zegt Buggenhouts schepen Geert Hermans (NCD). "Dat is een mix tussen trein en tram, een soort bus die op rails rijdt, maar zonder bovenleidingen. Dit implementeren op de oude spoorlijn 52 is veel goedkoper dan een treinverbinding."


Buggenhout is alvast overtuigd. "Voor de gemeenten Puurs, Sint-Amands, Buggenhout en Dendermonde zou dit een absolute meerwaarde betekenen", klinkt het.


"Ook al omdat er vanaf Puurs een rechtstreekse treinverbinding naar Antwerpen bestaat. Op die manier kan de regio Dendermonde beter aansluiten bij Klein-Brabant op vlak van mobiliteit en openbaar vervoer."

Studie De Lijn

De intercommunale Scheldelandschapspark heeft alvast een mobiliteitsnota voorbereid voor de Vlaamse regering en zal er daarbij op aandringen werk te maken van de lightrail. "Uit een studie van De Lijn blijkt ook dat spoorlijn 52 hier uitermate geschikt voor is", zegt Laurence Hofman. "Deze lijn blijkt zelfs het meest geschikt van alle lijnen in heel Vlaanderen om zoiets te doen. Ook Dendermonde moet dit ondersteunen." Schepen van mobiliteit Niels Tas (sp.a) van Dendermonde zegt het idee zeker genegen te zijn.