Oscar Romero College tegen 2016

KATHOLIEK ONDERWIJSNET LAAT ACHT SCHOLEN SAMENSMELTEN

Deze mensen begeleiden de fusie van de acht katholieke scholen. In het midden staan Mieke Van Hecke en burgmeester Buyse die meter en peter worden van het nieuwe college.
Foto Marc Goossens Deze mensen begeleiden de fusie van de acht katholieke scholen. In het midden staan Mieke Van Hecke en burgmeester Buyse die meter en peter worden van het nieuwe college.
Het katholiek onderwijs in Dendermonde bereidt een uniek verhaal voor. Acht huidige scholen smelten samen tot één Oscar Romera College. Vanaf 2016 moet die fusieschool een feit zijn.

Dat er een fusie komt tussen het huidige Heilige-Maagdcollege, Sint-Vincentiusinstituut, VHTI en VTI in Dendermonde is al een tijdje gekend.


Gisteren werden de concrete plannen voor een eengemaakte school ontvouwd. "Dit is een revolutionair en vernieuwd onderwijsproject, waar we ontzettend trots op zijn", zegt algemeen directeur Hans Vanhulle.


"Acht scholen versmelten tot één onderwijsinstelling. Geen grensen tussen scholen meer, wel behoud van de bestaande studierichtingen en niveaugroepen. Binnen één school krijgt elk kind de kans om zijn eigen talenten op eigen maat te ontwikkelen."

Bisschop Romero

Die nieuwe fusieschool krijgt de naam Oscar Romerocollege. "Genoemd naar de aartsbisschop Oscar Romero uit El Salvador uit de jaren zeventig", legt Vanhulle uit. "Hij was bepleiter van gelijke kansen zodat iedereen zijn toekomst in eigen handen kan nemen. Dat willen we ook met onze school waarmaken."


De vrije basisscholen van Dendermonde werken op dit moment al samen.


In afwachting van de echte aftrap van het Oscar Romerocollege op 1 september 2016 blijven ze nog even hun oude namen gebruiken. Gedurende de komende schooljaren worden de klassen geleidelijk herschikt, verspreid over twee campussen aan de Noordlaan en het Sas. Ook het buitengewoon basisonderwijs Het Laar wordt in het verhaal opgenomen.

Individuele sterktes

Voor het secundair zal het Oscar Romerocollege een brede eerste graad aanbieden, waar leerlingen kiezen uit een waaier aan basisopties. "Op basis van hun eigen individuele sterktes", legt Vanhulle uit. "Daarvoor wordt zelfs een geheel nieuw schoolgebouw opgetrokken, op de hoek van de Nachtegaalstraat en de Noordlaan. Die krijgt dan ook de naam Campus Nachtegaal. De gunningsprocedure is volop bezig, zodat de werken in het najaar zullen kunnen starten. Omdat ze allemaal in hetzelfde gebouw zitten zullen leerlingen ook vlot van basisoptie kunnen veranderen, zonder dat ze van school moeten veranderen. Dat opent perspectieven."


Na die eerste twee jaar kan er gekozen worden uit vier studiedomeinen, die elk op hun eigen campus gevestigd zullen zijn: economie en organisatie, taal en natuurwetenschappen, techniek en engineering en welzijn en maatschappij. "Binnen elk van die studiedomeinen kan elke leerling op zijn eigen niveau studeren, richting unief of richting beroep", zegt Vanhulle.

Meterschap

De fusieschool krijgt een eigen huisstijl, opgebouwd uit acht kleurrijke vierkanten en ruiten. Die staan voor de verzameling van scholen. De plannen en huisstijl werden gisteren ontvouwd in het bijzijn van eregasten Mieke Van Hecke, directeur-generaal VSKO, en burgemeester Piet Buyse. Zij worden meter en peter van het Oscar Romerocollege. "Ik heb op dat meterschap bewust ja gezegd, omdat dit zo'n vernieuwend onderwijsproject is", zegt de topvrouw van het katholieke onderwijs. "Kinderen gaan door dezelfde deur binen en zullen het dan volgens eigen talenten waar maken. Daarom draag ik dit project een warm hart toe."


Ook Buyse doet dat. "Ook al omdat ik afiniteit heb met deze scholen", zegt hij. "Ik zette de eerste stappen als kleuter in het Sint-Vincentiusinstituut, liep lagere school in het Hemaco en werd uiteindelijk leraar bij het VTI. Ik wens de eengemaakte school alle succes toe."