Nieuwe veegmachine kost 190.000 euro

Het stadsbestuur koopt een middelgrote veegmachine. Dat heeft de gemeenteraad beslist tijdens haar jongste zitting. De veegmachine zal gebruikt worden door personeel van de technische dienst. Het voertuig kost ongeveer 190.000 euro. De nieuwe veegmachine vervangt de oude die versleten is. (DND)