Nieuw uitvoeringsplan voor doortrekking N41

Er zal een nieuw Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor de doortrekking van de N41 opgemaakt worden in de periode 2018-2019. Dat heeft volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vernomen van minister Ben Weyts. De Meyer vroeg de minister naar een stand van zaken in het dossier. De realisatie van de doortrekking van deze weg tussen de grens van Lebbeke en Dendermonde tot Aalst blijft immers maar aanslepen, al decennia lang. De minister bevestigt dat er, in overleg met de provincie en het Agentschap Wegen en Verkeer, een ontwerpstudie is opgestart. Die moet zorgen voor een concrete, technische uitwerking van het tracé dat al eerder planologisch werd vastgelegd in het PRUP 'Secundaire wegverbinding Aalst-Lebbeke (N41)'. "Omdat de voorschriften van dat PRUP niet meer bindend zijn, kunnen er lichte aanpassingen aan dit tracé gebeuren", zegt Weyts. "In de nieuwe studie voorzien we ook alvast de wettelijk verplichte natuur- en boscompensatie, zoals vereist in het oorspronkelijk plan. Daarmee komen we tegemoet aan de argumenten van de Raad van State die het eerste PRUP nietig verklaarde. Bij de uitwerking van het tracé zal met alle betrokken partijen een overleg worden opgestart." De nieuwe studie moet het voor de provincie mogelijk maken om in de loop van 2018 en 2019 een procedure voor een nieuw RUP te doorlopen. (DND)