Natuurgebieden krijgen 15 hectare bij

SCHAUVLIEGE ERKENT EXTRA GEBIED DURMEMEERSEN EN BENEDEN-DENDER

Het idyllische Wiestermeersch in natuurreservaat Beneden-Dender.
Geert De Rycke Het idyllische Wiestermeersch in natuurreservaat Beneden-Dender.
De Durmemeersen en Beneden-Dender zijn als erkend natuurreservaat weer een pak groter. Minister Joke Schauvliege zorgt voor de officiële erkenning van 7 hectare extra natuurgebied in de Durmemeersen en 8 hectare in natuurreservaat Beneden-Dender. Voor het beheer ervan krijgt Natuurpunt voortaan een jaarlijkse subsidie.

Het natuurreservaat Beneden-Dender strekt zich uit langs de Dender in Dendermonde, Aalst en Lebbeke. Onder andere de natuurgebieden Wiestermeersch, Denderbelle Broek en Hannaerden behoren daartoe. Het gebied krijgt nu, dankzij de erkenning van de minister van extra percelen, een tweede uitbreiding. "In totaal komt er zo'n acht hectare bij op het grondgebied van Lebbeke en Dendermonde", zegt minister Schauvliege. "De volledige erkende oppervlakte van dit natuurreservaat komt zo op een 28 hectare."


Het reservaat Beneden-Dender wordt dan ook als erg waardevol ervaren. Oude afgesneden armen van de Dender maken het gebied uniek. Er zijn broeken, valleibossen, natte hooilanden, moerassen en oevervegetatie te vinden, net als tal van reigers, uilen, bevers en bijzondere planten.


Bij Natuurpunt juichen ze de officiële erkenning van extra percelen in het natuurreservaat alvast erg toe. Ook de jaarlijkse subsidie die de minister belooft, is voor de vereniging mooi meegenomen.

Vrijwilligers van Natuurpunt beheren de natuurgebieden.
Geert De Rycke Vrijwilligers van Natuurpunt beheren de natuurgebieden.

Meer kansen

"Dat is een hart onder de riem voor het vele werk dat onze vrijwilligers in deze natuurgebieden verrichten", zegt Dirk Tas van Natuurpunt 's Heerenbosch. "De erkenning van extra percelen maakt ook het beheer makkelijker, omdat zo een groter aaneengesloten gebied ontstaat. Bovendien krijgt ook de natuur zo meer kansen, met een meerwaarde voor het hele reservaat tot gevolg. In Hannaerden bijvoorbeeld leveren we al 17 jaar lang beheerswerk en de natuur ziet er daar nu veel mooier uit. Vroegere paardenweiden bijvoorbeeld maakten plaats voor bloemenpracht, als gevolg van geschikt beheer."


Bedoeling is de natuurgebieden zo goed mogelijk open te stellen voor publiek, zodat iedereen kan genieten van de natuurpracht. "De Vossenwegel verbindt nu al Hannaerden, Wiestermeersch en Denderbelle Broek in het reservaat Beneden-Dender", zegt Tas. "In de toekomst moeten nog meer trage wegen worden opengesteld. Die sluiten dan aan op deze Vossenwegel. Zo kan het gebied, waar wij maandelijks snoeien, knotten, maaien en planten, nog beter ontsloten worden."

Vrijwilligers van Natuurpunt beheren de natuurgebieden.
Geert De Rycke Vrijwilligers van Natuurpunt beheren de natuurgebieden.

Vijfde uitbreiding op rij

Ook de Durmemeersen, langs Schelde en Durme in Hamme, Zele en Waasmunster, breidt verder uit. Daar komt zeven hectare erkend natuurgebied bij. Dat brengt de totale oppervlakte op 41 hectare. Het is de vijfde uitbreiding op rij. Het gebied bestaat uit weilanden met kleine landschapselementen, hooilanden, moerassen, rietvelden, zoetwaterschorren, bos en open water. Bezoekers vinden er naast tal van planten ook vogels, vleermuizen en bevers. "Het beheer hier omvat vooral maaien van hooilanden en kappen van populieren, zodat andere planten en bloemen spontaan kansen krijgen en beginnen groeien", klinkt het.