Meer verkeersveiligheid aan Toverboon

STAD VOERT SCHOOLSTRAAT IN EN VOETPADEN WORDEN VERBREED

Rond de witte lijnen van dit zebrapad zullen allerlei vrolijke kleuren worden aangebracht.
Foto Geert De Rycke Rond de witte lijnen van dit zebrapad zullen allerlei vrolijke kleuren worden aangebracht.
Met verschillende ingrepen wil het stadsbestuur voor meer verkeersveiligheid zorgen aan basisschool De Toverboon. Onder andere een schoolstraat en veelkleurig zebrapad moeten bijdragen tot meer veiligheid aan het begin en einde van de schooldag.

De verkeerssituatie aan gemeentelijke basischool De Toverboon, vlakbij het kruispunt van de Denderbellestraat met de Van Langenhovestraat en Robert Ramlotstraat, is al jaren een oud zeer. "Naast het feit dat de school aan drukke wegen ligt, is ook de verkeerschaos bij start en einde van de schooldag niet min. Dat zorgt voor een vicieuze cirkel", zegt schepen van Mobiliteit Niels Tas (sp.a). "Ouders laten hun kinderen niet met de fiets komen door het vel verkeer, en brengen ze met de wagen. Maar dat zorgt op zijn beurt weer voor nog meer verkeer. We willen een aantal maatregelen nemen die de keuze om met de fiets of te voet te komen toch stimuleren."

Schoolstraat

De eerste belangrijke ingreep is er voor de Robert Ramlotstraat. Die wordt een schoolstraat, tussen Serbosstraat en Boonwijkstraat. Dat wil zeggen dat ze bij het begin en het einde van de schooldag volledig wordt afgesloten voor het verkeer. "Zo kunnen kinderen rustig en veilig de school verlaten", zegt Tas. "Er zijn voldoende parkeerplaatsen op wandelafstand. Een schoolstraat vraagt van de school wel wat organisatie, want het zijn leerkrachten die de hekken moeten plaatsen. De maatregel komt er in nauw overleg met De Toverboon."


De proefstopstelling gaat al in op 4 juni. Als het schooljaar gedaan is, volgt een evaluatie. "We bekijken dan de impact en de resultaten", zegt Tas. "Blijkt dit positief, dan wordt de schoolstraat bij de start van het nieuwe schooljaar definitief."


Het zebrapad tussen de school en de Van Langenhovestraat moet meer opvallen. Om dat te verwezenlijken, zullen rond de witte lijnen allerlei vrolijke kleurtjes aangebracht worden. "Zo is het duidelijker voor doorgaand verkeer dat zich hier een belangrijke oversteekplaats bevindt", zegt Tas.

Bredere voetpaden

Ook aan voetpaden in de buurt gebeuren ingrepen. Zo krijgt het voetpad ter hoogte van het winkeltje, in de bocht van de Van Langenhovestraat naar de Boonwijkstraat een bredere uitstulping. "Chauffeurs die hier nu afdraaien, doen dat heel kort maar hebben geen zicht op voetgangers die vanuit de andere richting komen", legt Tas uit. "Door een breder voetpad moeten ze de bocht ruimer nemen. Voetgangers hebben zo ook meer ruimte om te wachten om over te steken."


Een gelijkaardige voetpaduitstulping komt ook op de plaats waar de Duivenstraat uitkomt in de Boonwijkstraat, zodat weggebruikers veiliger uit deze straat kunnen komen. Er lopen ook gesprekken met de firma Desso om ervoor te zorgen dat bij begin en einde van de schooldag geen vrachtwagens aankomen of vertrekken op het bedrijf.