Lagere borgstelling voor verenigingen

Het stadsbestuur van Dendermonde verlaagt het investeringsbedrag van verenigingen opdat het borg wil staan voor een lening bij de bank. Dat heeft de gemeenteraad goedgekeurd. De stad keurde enige tijd geleden al een algemeen reglement goed waardoor het zich borg kon stellen bij banken voor verenigingen in Dendermonde die een lening willen aangaan voor infrastructuurwerken. Dat moet mogelijk maken dat verenigingen makkelijker kunnen bouwen of verbouwen als ze daar een lening voor nodig hebben. De stad voorzag daarvoor een minimumbedrag van 50.000 euro. "Alleen stelden we vast dat dit minimum niet altijd gehaald wordt door verenigingen omdat hun investeringsbedrag lager ligt", zegt schepen Dirk Abbeloos (CD&V). "Telkens moesten we dan een uitzondering op het reglement goedkeuren. Daarom is nu beslist om dat minimumbedrag gewoon te verlagen tot 30.000 euro. Zo komen meer verenigingen in aanmerking voor deze regeling. Toch is dit bedrag nog hoog genoeg om lichtzinnige beroepen op deze waarborg te vermijden." (DND)