KSA zoekt meer leiding

KSA Sint-Jan Berchmans uit Dendermonde-centrum is dringend op zoek naar extra leiding. De jeugdvereniging organiseert daarom een infomoment om geïnteresseerde jongeren te lokken. "We kennen al een aantal jaren een aanslepend leidingstekort, maar met wat creativiteit wisten we dit altijd wel het hoofd te bieden", zegt Dario Vermoesen van KSA Sint-Jan Berchmans. "Nu is de situatie vrij kritiek. We tellen momenteel acht leidingsmensen voor veertig leden, verdeeld over vijf leeftijdsgroepen." De KSA kent een te kleine doorstroming naar leiding. "De meeste leden zijn jonger dan twaalf jaar en blijven niet hangen tot het moment dat ze leiding kunnen worden", legt Dario uit. "Daar hebben we de voorbije jaren hard op gewerkt, zodat we in 2019 kunnen rekenen op vier leden die naar de leidingsploeg overgaan. Maar we moeten wel eerst nog het werkjaar 2018 weten te overbruggen." Jongeren ouder dan zestien jaar die goed met kinderen kunnen omgaan zijn welkom. Een infomoment vindt plaats op maandag 21 mei om 19 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de lokalen van de KSA, aan het O.L.Vrouw-Kerkplein. Info: 0477/64.57.63. (DND)