Jef Dauwe zegt politiek vaarwel

CD&V'ER ZAL TIJDENS KOMENDE VERKIEZINGEN NIET MEER OPKOMEN

Jef Dauwe neemt binnenkort afscheid van de politiek.
Foto Geert De Rycke Jef Dauwe neemt binnenkort afscheid van de politiek.
Jef Dauwe (71) uit Dendermonde neemt afscheid van de politiek. De CD&V'er zal bij de komende verkiezingen in oktober niet meer opkomen. "Tijd voor een jongere generatie om met nieuwe ideeën op de proppen te komen", zegt hij. "Na meer dan vijftig jaar is het voor mij genoeg geweest." Al lijkt stilzitten er nog niet meteen in te zitten.

Om de lijst te duwen voor CD&V Dendermonde bij de komende gementeraadskverkiezingen in oktober heeft Jozef Dauwe vriendelijk bedankt. Ook op de lijst voor de provincieraad zal de doorwintere politicus niet meer te vinden zijn. "Tegen de verkiezingen ben ik 72 jaar. Tegen dat de nieuwe raden geïnstalleerd worden in 2019, 73 jaar", becijfert hij.


"Vijftig jaar heb ik gemotiveerd en gedreven aan politiek gedaan. Dat is genoeg geweest. Het is aan anderen nu, vind ik."


Dauwe zette zijn eerste politieke stappen in de voetsporen van zijn vader. Geboren in Lebbeke, zetelde hij eerst in de gemeenteraad van deze gemeente, voor de toenmalige CVP. "Mijn vader had ook op die lijst gestaan", zegt hij. "Het ideeëngoed ervan sprak ook mij toendertijd aan, als christelijk flamingant. Vanaf 2001 werd ik schepen en gemeenteraadslid in Dendermonde, nadat ik naar daar was verhuisd. Het politieke beest heeft me niet meer los gelaten."

Provincieraad

Uiteindelijk kwam Dauwe in de provincieraad terecht. Als gedeputeerde heeft hij de bevoegdheden cultuur, erfgoed, natuur en middenstand onder zich. "Ik ben erg blij dat ik me hiervoor heb kunnen inzetten", zegt hij. "Vooral Erfgoed is een stokpaardje voor mij. Onze regio heeft op dat vlak heel veel te bieden. Ik ben zelf altijd heel actief geweest om sporen uit het verleden uit te zoeken. Er staan ondertussen meer dan 150 publicaties op mijn naam, onder andere heel wat verschillende over Lebbeke. Ik ben met plezier lid van de Heemkring Lebbeke. Mijn grootste droom is dan weer dat de abdij in Dendermonde ooit een religieus cultureel erfgoedcentrum wordt."

Engagement

Dauwe wil benadrukken dat hij politiek nooit voor het geld heeft gedaan. "Wel uit maatschappelijk engagement. Ik vind dat iedereen zijn steentje moet bijdragen voor een betere samenleving, ieder op zijn manier. Bij mij was dat via politiek", zegt hij. "Ik weet dat ik werd afgeschilderd als mandatenkampioen. Maar de enige betalende mandaten van de hele lijst waren die van intercommunales Verko en DDS. Ik heb voorgesteld dit gratis te doen, maar dat werd geweigerd. Daarom heb ik voor die twee mandaten bedankt. Onbetaald dienstbaar zijn, is al jaren mijn motto."


Dat Dauwe de politiek verlaat, betekent niet dat hij nu gaat stilzitten. "De gebruikelijke nachten van amper vier à vijf uurtjes, zullen misschien iets langer worden", zegt hij. "Maar niet meer bezig zijn, is voor mij hetzelfde als dood gaan. Ik wil me blijven inzetten voor vanalles en nog wat. Het historische zal me zeker blijven boeien. Er zullen zeker nog wel publicaties en boeken volgen. Ik ontken niet dat ik met heimwee zal terugkijken op de vervlogen politieke jaren, maar ik hou toch vooral een goed gevoel over aan deze beslissing."