Heropening spoorlijn 52 ligt op tafel

VIER GEMEENTEN IJVEREN VOOR TREINVERBINDING TUSSEN DENDERMONDE EN PUURS

Burgemeester Piet Buyse en schepen Niels Tas op de overwoekerde spoorlijn 52.
Marc Goossens Burgemeester Piet Buyse en schepen Niels Tas op de overwoekerde spoorlijn 52.
Dendermonde, Buggenhout, Puurs en Sint-Amands willen spoorlijn 52 tussen Dendermonde en Puurs opnieuw openen. De vier gemeenten laten een haalbaarheidsstudie uitvoeren. "De heropening van deze spoorweg biedt enorme kansen voor het woon-werkverkeer."

Spoorlijn 52 verbond dertig jaar geleden het station Dendermonde en het station Antwerpen-Zuid. Maar momenteel doet de lijn alleen nog dienst als toeristische spoorlijn voor de vzw Stoomtrein Dendermonde-Puurs. Toch werd het voorbije decennium meermaals het idee op tafel gegooid om de spoorlijn te heropenen.


De NMBS wil de heropening van spoorlijn 52 niet in haar investeringsprogramma opnemen. Buggenhout, Dendermonde, Sint-Amands en Puurs hopen nu samen meer druk op de ketel te zetten. De vier ondertekenen een samenwerkingsverband en laten alvast een haalbaarheidsstudie uitvoeren. "Om het dossier meer draagkracht te geven", zegt de Dendermondse schepen van Mobiliteit Niels Tas (sp.a).


Buggenhoutse schepen Geert Hermans (NCD) liet intercommunale Scheldelandschapspark al een eerste studie maken rond een mogelijke heropening. "Ik ben blij dat er nu extra beweging in dit dossier komt door samen te werken met de drie andere gemeenten", zegt hij. "We beseffen dat een volwaardige treinverbinding op slechts één spoorlijn wellicht niet mogelijk is. Maar een alternatief is wel een lightrail op de oude spoorwegbedding. Dat is een soort bus/tram met een duurzame brandstof."


Volgens Hermans kan dit een enorme impuls betekenen voor het woon-werkverkeer tussen Dendermonde, Buggenhout, Sint-Amands, Puurs en Antwerpen. "Op die manier creëren we een rechtstreekse verbinding met het openbaar vervoer naar Antwerpen", zegt hij. "Zo kan de Provinciale Baan en Mandekensstraat (N17) wat ontlast worden, want die kreunen nu onder de verkeersdruk."

Schepen Geert Hermans
Marc Goossens Schepen Geert Hermans

Industrieterrein

Ook Dendermonds burgemeester Piet Buyse (CD&V) is overtuigd van het nut van een heropening van de spoorlijn 52. "Op het vlak van openbaar vervoer is er zeker een missing link tussen Dendermonde en Klein Brabant", zegt hij. "De spoorlijn vormt voor ons bovendien ook een verbinding met industrieterrein Hoogveld, dat op dit moment niet bereikbaar is met het openbaar vervoer. Ook in de richting van Antwerpen levert het voor ons voordelen op. Nu kunnen we via Mechelen of Lokeren, maar spoorlijn 52 is een veel interessanter alternatief. In ons meerjarenplan is de heropening van spoorlijn 52 een thema dat gedragen wordt over de partijgrenzen heen."


Schepen Geert Hermans is alvast blij dat de neuzen van de betrokken gemeenten nu allemaal in dezelfde richting staan. "We geloven erg in een degelijke haalbaarheidsstudie", zegt hij. "En dat is een eerste stap in de goede richting. Ook voor de keuze van vijf mogelijke stopplaatsen zijn we het eens: industrieveld Hoogveld, Baasrode Noord, Buggenhout Ouden Briel, Sint-Amands en Oppuurs."