Geschiedenis onderwijs in de kijker

De Werkgroep Geschiedenis van Grembergen bouwt, naar aanleiding van de Septemberkermis, een nieuwe tentoonstelling op. Deze keer staat het onderwijs in de kijker. De gemeenteschool bestaat immers 175 jaar.


Tijdens de Hollandse periode (1815-1830) verplichtte koning Willem I de gemeenten om onderwijs in te richten. De Grembergse gemeenteraad besliste op 10 oktober 1824 om een school te bouwen. En in de zitting van 3 december 1830 besliste de gemeenteraad de eigendom 'De Kroon' aan het dorp te kopen om op een deel er van een gemeentehuis, een schoollokaal en een schoolhuis te bouwen.


De plannen werden in 1842 uitgevoerd en de gemeenteschool was een feit. Tijdens de expo legt de Werkgroep de focus vooral op de evolutie van de gebouwen, de naam van de school, het onderwijsaanbod, het onderwijzend personeel, de leerlingen, oude klasfoto's en leerboeken.


De tentoonstelling '1842-2017, 175 jaar gemeentelijk onderwijs in Grembergen' is gratis te bezoeken in de raadszaal van het gemeentehuis. Bezoekers zijn er welkom op vrijdag 8 september, van 19 tot 22 uur, op zaterdag 9 september van 14 tot 18 uur, op zondag 10 september, van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur, en op maandag 11 september van 14 tot 18 uur. (DND)