Gerechtelijke achterstand in Oost- en West-Vlaanderen verminderd

De gerechtelijke achterstand is in Oost - en West-Vlaanderen teruggedrongen, mede door de daling van het aantal assisenzaken. Dat zei de Gentse procureur-generaal Erwin Dernicourt tijdens de jaarlijkse mercuriale. "Het aantal hangende burgerlijke zaken is gedaald en de stock aan burgerlijke zaken is drastisch gedaald. Het aantal hangende correctionele zaken ook en de stock aan nog in te leiden correctionele zaken is nu zelfs onbestaande. De categorie jeugd- en familiezaken volgt in grote lijnen dezelfde tendens. In de correctionele kamers kan men bezwaarlijk nog spreken van gerechtelijke achterstand." Dat er minder assisenzaken waren, heeft te maken met de zogenaamde Potpourri-wetgeving. "In 2016 was er slechts sprake van één verwijzing naar assisen tegenover negen in 2015 en achttien in 2014. Het aantal arresten in die materie kende een evenredige daling van veertien in 2014 over zeventien in 2015 naar slechts acht in 2016", besluit Dernicourt. (JEW)