Fiat voor verkoop Abdijschool

De provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft haar fiat gegeven voor de verkoop van de Abdijschool in Dendermonde. Met die beslissing beschikt de deputatie nu over een definitief mandaat om de verkoopsprocedure op te starten. Dat had al eerder moeten gebeuren, maar het gebouw heeft een tweetal jaar dienst gedaan als asielcentrum voor minderjarige vluchtelingen. Nu de laatste asielzoeker vertrokken is, kan het complex verkocht worden. Het terrein is 6.135 vierkante meter groot en ligt tussen Oude Vest en Dijkstraat. Daarmee beschikt de site over een strategische ligging. Volgens het gewestplan is de site bestemd als woongebied en als gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut. "De Abijdschool biedt een unieke opportuniteit om een mix van stedelijke functies in het hart van de stad te ontwikkelen", zegt gedeputeerde Hilde Bruggeman (Open Vld). "Er is heel wat potentieel voor kandidaat-kopers." De Abdijschool zal per opbod verkocht worden. Tegen de zomer zou het complex definitief verkocht moeten zijn. (DND)