Fiat voor paalwoningen Clementine

De gemeenteraad van Dendermonde geeft haar fiat voor het woonproject Clementine van sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn aan de Van Langenhovestraat, vlakbij de Vondelbeek in Sint-Gillis. De wegenis is goedgekeurd. Die omvat ook de aanleg van een fiets- en wandelpad richting sportcampus van Sint-Gillis, wat verderop. Dit past in de visie van het stadsbestuur om de Vondelbeek op te waarderen. De verbinding vormt bovendien een veiliger alternatief voor de drukke Van Langenhovestraat. Het nieuwe pad zal in betonverharding aangelegd worden. Dat gebeurt door Volkswelzijn, die de weg later overdraagt aan de stad. De gemeenteraad keurde alvast de rooilijn en het tracé goed. Volkswelzijn plant dit najaar de start van de bouw van het nieuwe woonproject.


Residentie Clementine zal plaats bieden aan vier gezinswoningen en twaalf appartementen, geclusterd in een drietal flatgebouwen aan beide kanten van de straat. Ze zijn bestemd voor alleenstaanden en koppels. Begin 2020 moeten de eerste huurders hun intrek nemen in de nieuwe woongelegenheden. De architecten hebben een concept van paalwoningen voorzien om mogelijke wateroverlast te voorkomen. (DND)