De Klaptand excuseert zich na klacht

REDACTIE SATIRISCH MAGAZINE VERONTSCHULDIGT ZICH IN OPEN BRIEF

Een van de twee artikels op de satirische website die niet in goede aarde viel. De foto staat intussen niet meer bij het artikel en voor de titel staat er nu satire.
Foto kos Een van de twee artikels op de satirische website die niet in goede aarde viel. De foto staat intussen niet meer bij het artikel en voor de titel staat er nu satire.
De redactie van het satirische internetmagazine De Klaptand van Dendermonde heeft zich in een open brief geëxcuseerd. Die excuses komen er nadat vrijwilligers van het OCMW-rusthuis Aymonshof een klacht indienden tegen De Klaptand wegens laster en eerroof. "We hebben nooit iemand willen kwetsen", zegt de redactie van De Klaptand.

Hoewel De Klaptand sinds haar ontstaan de voorbije zomer al heel wat mensen aan het lachen gebracht heeft, zijn twee publicaties op het satirisch internetmagazine in het verkeerde keelgat geschoten bij de vrijwilligers van het OCMW-rusthuis Aymonshof. Midden oktober schreef De Klaptand dat een feestje in het rusthuis uit de hand gelopen was. Twee weken later verscheen een publicatie over een zogezegd fetisch-festival dat er plaatsgevonden zou hebben. Een foto uit deze krant van de vrijwilligers die tijdens een marktje in het Aymonshof confituur verkochten, werd daarvoor bewerkt via Photoshop. Op die manier leek het alsof er seksattributen werden verkocht.


Vorige week dienden de vrijwilligers van het rusthuis Aymonshof bij de lokale politie van Dendermonde een klacht in tegen De Klaptand wegens laster en eerroof. Ook OCMW-voorzitter Patrick Meulebroek en directeur van het woonzorgcentrum Marc Luypaert lieten in een open brief verstaan dat ze de bewuste artikels sterk betreuren, "omdat ze commotie veroorzaakten." "Sommigen dreigden zelfs hun familie uit ons rusthuis weg te halen. Het is duidelijk dat velen de inhoud van deze artikels geloven. Voor ons is de grens van de satire overschreden", klonk het.

Omzichtiger

De klacht van de vrijwilligers en de reactie van OCMW-voorzitter en rusthuisdirecteur veroorzaakten de voorbije dagen alvast opschudding in Dendermonde. Terwijl de ene vindt dat iedereen maar moet kunnen lachen om wat De Klaptand publiceert, vindt de andere dat er toch wat omzichtiger moet worden omgesprongen met gewone Dendermondenaren, die geen publieke of politieke figuren zijn.

Diskrediet

Nu reageert ook de redactie van De Klaptand zelf. Omdat nog altijd niet geweten is welke mensen hierachter zitten, gebeurt ook dat via een open brief. "De Klaptand excuseert zich langs deze weg bij het OCMW van Dendermonde, bij de inwoners en de personeelsleden en vrijwilligers van het Aymonshof", schrijft de redactie. "De Klaptand is enkele maanden geleden begonnen als satirische website om de draak te steken met de Dendermondse actualiteit. Het is daarbij nooit onze bedoeling geweest om iemand voor het hoofd te stoten, te kwetsen of zwaar in diskrediet te brengen."


De auteurs van De Klaptand zijn alvast bereid zich te excuseren. "We hebben begrepen dat enkele van onze artikels over het Aymonshof bij een aantal vrijwilligers van het rusthuis in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Misschien hebben we de bewuste artikels te snel gepubliceerd, zonder de impact ervan op de betrokkenen juist in te schatten", staat in de open brief. "Daarom willen we ons bij diegenen die zich door deze artikels gekwetst voelen verontschuldigen", zegt de redactie van De Klaptand.