Bewoners mogen meedenken over stationsbuurt

DENDERMONDENAREN KUNNEN PROBLEMEN AANKAARTEN EN VOORSTELLEN DOEN

De stationsomgeving van Dendermonde verdient dringend een opfrisbeurt.
Foto Geert De Rycke De stationsomgeving van Dendermonde verdient dringend een opfrisbeurt.
De stad organiseert een workshopweek om haar bewoners meer te betrekken bij de vernieuwing van de stationsbuurt in Dendermonde. Iedereen die woont, werkt of pendelt in de stationsomgeving kan er terecht om problemen aan te kaarten of voorstellen te doen over de toekomstige ontwikkeling van de site. Experts gaan er daarna mee aan de slag om een plan uit te tekenen.

Al jaren wordt gesproken over een grondige vernieuwing en herwaardering van de stationsomgeving. Want één van de belangrijkste locaties in de stad ligt er immers allesbehalve goed bij.


Aftandse perrons en luifels, een voetgangerstunnel die regelmatig onder water staat en te weinig leuke plekken om te wachten op openbaar vervoer, te zitten of een praatje te slaan typeren de omgeving.

Broodnodig

Bovendien bepaalt heel wat parkeerruimte het beeld, maar blijkt er toch nog altijd een enorme parkeerdruk door gebrek aan plaats. De stationsomgeving is ook een chaotische ruimte waar bussen, fietsers, voetgangers en auto's hun weg moeten zoeken.


"Om alle gebreken op te lossen is de omgeving volledig hertekenen broodnodig", zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). "We willen broodnodige aanpassingen om het station beter te laten functioneren als een regionaal vervoersknooppunt en belangrijke toegang tot de stad. Het is een plaats waar verschillende vormen van vervoer samenkomen. Maar we zien dit ruimer dan alleen een station. Een vernieuwing kan ook mogelijkheden bieden om onze binnenstad beter te verbinden met Sint-Gillis en onze unieke historische vestingsgordel op te waarderen."


Het stadsbestuur zat eerder al samen met de NMBS-groep en De Lijn om een toekomstvisie uit te werken. Dat masterplan moet echter nog verder worden verfijnd. Net daarom laat de stad nu een conceptstudie uitwerken. Met subsidie van het Vlaamse Stedenbeleid is een ontwerpteam aangesteld.

Experts

"Dat bestaat uit experts van het stedenbouwkundig ontwerpbureau Maat-ontwerpers van Gent en de landschapsarchitecten van Delva Landscape uit Amsterdam", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Niels Tas (SP.A). "Zij werken aan een voorstel voor de vernieuwing van de stationsomgeving."


Maar dat gebeurt niet vooraleer de Dendermondenaren zelf te horen over de zaak. "We willen graag dat iedereen mee nadenkt over dit project", zegt Buyse. "Inwoners mogen problemen aankaarten en suggesties doen voor de toekomst. En het is belangrijk dit in een zo vroeg mogelijk stadium te doen. We hopen dat er veel mensen meedenken. Nadien neemt het ontwerpteam van experts het over om te komen tot een plan dat door iedereen wordt gedragen."

Workshopweek

Hiervoor zal een workshopweek plaatsvinden, van 20 tot 24 november. De verwachtingen van verschillende gebruikers, bewoners, pendelaars en eigenaars komen dan op tafel en er wordt naar oplossingen gezocht.


Wie mee wil doen, kan mailen naar dendermonde@maatontwerpers.be.