Bart Van Malderen haakt af voor verkiezingen

SP.A-LIJSTTREKKER ZET STAP TERUG "DOOR FAMILIALE OMSTANDIGHEDEN"

Verrassing van formaat: Bart Van Malderen trekt zich terug als kandidaat voor de provincie én de gemeenteraad.
Copyright : Geert De Rycke Verrassing van formaat: Bart Van Malderen trekt zich terug als kandidaat voor de provincie én de gemeenteraad.
Gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger Bart Van Malderen (sp.a) zal zich niet mengen in de verkiezingsstrijd. Hij trekt zich terug als lijsttrekker voor de provincie en staat ook niet op de Dendermondse sp.a-lijst. Van Malderen haalt "familiale omstandigheden" aan als reden voor zijn beslissing.

Leden van sp.a Oost-Vlaanderen kregen een mail over "de bijzondere omstandigheden voor de partij in deze provincie". Daarin staat dat Bart Van Malderen (44) besliste om niet langer de functie van provinciaal voorzitter op zich zal nemen. Meteen werd ook duidelijk dat hij zich terugtrekt als kandidaat voor de lokale en provinciale verkiezingen.


Nochtans was Van Malderen al een hele tijd geleden aangeduid als lijsttrekker van de sp.a voor de provincie en het leek vanzelfsprekend dat hij zich in Dendermonde bij lijsttrekkersduo Niels Tas en Iris Uyttersprot van het kartel sp.a-Groen zou voegen voor de gemeenteraadsverkiezingen.


Dat zal dus niet gebeuren. Van Malderen besliste zelf om geen nieuw politiek mandaat na te jagen. "Familiale omstandigheden vragen momenteel al mijn aandacht en tijd", zegt hij. "Daarom is het logisch dat ik geen plaatsen ga innemen op de lijsten voor de gemeente- en provincieraad. Ook het commissievoorzitterschap van de parlementscommissie Welzijn heb ik om die reden ter beschikking gesteld van de partij, net als het provinciaal voorzitterschap van sp.a. Om de komende campagnes in de beste omstandigheden te laten verlopen, laat ik dat over aan mensen die zich wel met volle aandacht aan die taak kunnen wijden. Mijn steun voor de campagne zal, gezien de omstandigheden, eerder beperkt zijn maar wel van ganser harte. Aangezien mijn beslissing is ingegeven door omstandigheden in de privésfeer, vraag ik begrip voor het feit dat ik daar verder niet zal over communiceren."


Van Malderen zetelt sinds 2001 in de gemeenteraad en was schepen van 2006 tot 2012. De voorbije legislatuur was hij gemeenteraadslid en fractieleider in de Dendermondse gemeenteraad. Na de verkiezingen van 2012 werd Niels Tas schepen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Van Malderen dat na twee jaar zou overnemen, maar hij besliste toen om zich te blijven concentreren als volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. Daar zal hij zijn termijn tot de nieuwe parlementsverkiezingen nog uitdoen, maar vervolgens legt hij ook daar zijn mandaat neer. "Ik ga in de toekomst niet meer professioneel aan politiek doen", zegt hij. "Ik plan een andere weg. Wat dat precies betekent, is nog te vroeg om te zeggen."

Op zoek naar nieuwe lijsttrekker

Om de provinciale werking te verzekeren zal Van Malderen de komende tijd als voorzitter tijdelijk vervangen worden door de provinciale ondervoorzitters Anja Vanrobaeys en Joris Vandenbroucke. Sp.a Oost-Vlaanderen zet ook meteen de procedure in om een nieuwe lijsttrekker aan te duiden voor het district Waas en Dender.