Actiecomité stelt weer geurhinder vast

Het actiecomité Bad Smell Hoogveld, dat strijdt tegen geurhinder van het bedrijf Empro, roept omwonenden op om klachten te blijven indienen bij stank.

Vrijdagochtend stelden bewoners van het Hoeksken opnieuw geurhinder vast. Er werden verschillende meldingen gedaan bij de Milieu-Inspectie. "De problemen zijn dus nog niet van de baan, ook al werd ons tijdens een recente infovergadering verzekerd dat de nieuwe installatie goed werkt", klinkt het bij het actiecomité.


Ook de dag van het infomoment was er nog stank vastgesteld. Die zou toen niet te wijten zijn geweest aan een slecht functioneren van de nieuwe filter, maar aan een fout bij laden en lossen van een vrachtwagen. "We beseffen dat er bij open staan van poorten en bij laden van vrachtwagens nog geurproblemen kunnen ontstaan. We gaan ons best doen ook dat op te lossen", zegt bedrijfsleider Vaast van Overschelde hierover. Die blijft benadrukken dat de lucht die uit de biofilter komt nu zuiver is. Volgens hem is er ook geen gevaar voor de gezondheid. Voor buurtbewoners zijn de inspanningen voorlopig niet voldoende. "We vinden het straf dat het voldoende zou zijn dat we hier niet ziek van worden", klinkt het. "Een ganse dag ongezond lopen van de stank mag dan blijkbaar wel. Het zou gewoon geen enkele dag mogen stinken."


Snuffelmetingen wezen overigens uit dat er op het Hoogveld nog andere bronnen van geurhinder zijn. De Milieudienst van de stad gaat nakijken van welke bedrijven die afkomstig kunnen zijn. Over twee maanden vindt een nieuwe infovergadering met Empro en de buurt plaats. (DND)