"Voetpad? Soms meer autostrade"

BEWONERS PASTOOR CLAEYSSTRAAT VRAGEN MAATREGELEN

Linda Boon en Freddy Vanhove uit de Pastoor Claeysstraat zijn boos over de situatie in de straat.
Foto De Rycke Linda Boon en Freddy Vanhove uit de Pastoor Claeysstraat zijn boos over de situatie in de straat.
Bewoners van de Pastoor Claeysstraat vragen maatregelen in hun straat voor meer verkeersveiligheid. Sinds de afschaffing van de eenrichtingslus bij het definitieve circulatieplan merken ze weer een toename van verkeer. "Bestuurders gebruiken de voetpaden als autostrade", klinkt het.

De proefopstelling van het circulatieplan in Sint-Gillis was dan wel gecontesteerd, voor verschillende inwoners viel het wel in de smaak. Zo oordeelde een kleine meerderheid van de bewoners die langs de eenrichtingslus langs de Pastoor Claeyssstraat, Buisstraat, Spoorwegstraat, Elsbosstraat en Hullekensstraat woonden positief over deze maatregel. Bij de invoering van het definitieve circulatieplan begin dit jaar werd het eenrichtingsverkeer op dit traject echter geschrapt.

70 kilometer per uur

"En dat voelen we sindsdien goed in de Pastoor Claeysstraat", zegt bewoonster Linda Boon. "Door het schrappen van de maatregel rijdt het verkeer nu weer in twee richtingen door onze straat. Bovendien is het geschrankt parkeren afgeschaft en staan wagens dus weer beurtelings langs één zijde van de weg. Dat zorgt er alleen maar voor dat er sneller gereden wordt. Snelheden tot zeventig kilometer per uur zijn hier geen uitzondering."


"Bestuurders kiezen er bovendien voor om over het voetpad te rijden als ze een tegenligger moeten dwarsen. Dan moeten ze niet aan snelheid inboeten", vult bewoner Freddy Vanhove aan. "De voetpaden zijn hier al niet breed. Wie uit zijn woning komt, dreigt gewoon van de sokken gereden te worden. Zo dicht komen ze hier tegen de huisgevels voorbijgevlamd." Bewoners houden elke dag hun hart vast. "Zeker omdat hier veel schoolkinderen passeren", zegt Boon. "Twee basisscholen bevinden zich vlakbij en de buitenschoolse kinderopvang ligt een beetje verderop. De Pastoor Claeysstraat ligt pal tussen beide, dus 's morgens en 's avonds stappen hier tientallen kinderen door de straat. Ook zij riskeren van het trottoir gemaaid te worden."

Brief

De inwoners van de Pastoor Claeysstraat vragen het Dendermondse stadsbestuur om maatregelen. Ze schreven het schepencollege een brief. Ze zijn niet alleen vragende partij om opnieuw geschrankt parkeren in de Pastoor Clayesstraat in te voeren. Ze dringen ook aan op antiverkeerspaaltjes op het voetpad, zodat wagens er niet meer op kunnen rijden. "Opstaande boordstenen kunnen ook soelaas brengen", klinkt het. "We willen hier niet langs een autostrade wonen."


Volgens schepen van Verkeer Niels Tas (sp.a) zijn de voetpaden in deze straat echter nog maar recent vernieuwd, zodat het niet opportuun is ze opnieuw open te breken voor wijzigingen.Video